Laboral

Un dels factors més importants per a les societats, i en la majoria de vegades el més important, són els propis treballadors d’aquesta. Des de Gestingral fem assessorament en matèria laboral, i planificació d’aquesta per a la teva empresa. 

Ens encarreguem de tota la part tècnica de la gestió de personal, assessorem en les diferents opcions que hi puguin haver en el compliment normatiu laboral i fem auditories de legalitat en matèria laboral. 

Els nostres aspectes més destacats del nostre servei són: 

 • Assessorament i planificació en matèria laboral
 • Gestió de nòmines i assegurances socials (RNT i RNC)
 • Estudi i aplicació de modalitats de pagaments en espècie (exempts d’IRPF)
 • Assessorament en implantació de pagament per variables i incentius
 • Estudi de conveni laboral aplicat i novetats d’aquests
 • Representació en inspeccions de treball
 • Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)
 • Contractacions de treballadors i estudi de les possibles bonificacions a aplicar
 • Acomiadaments i estudi de les diferents opcions per a executar la desvinculació
 • Tramitació de baixes per Incapacitat Temporal (IT)
 • Negociacions empresa-treballador, inclosos els CMAC
 • Litigis legals empresa-treballador
 • Tramitacions de FOGASA
 • Comunicacions d’alta i baixa a la Seguretat Social
 • Altres gestions amb la Seguretat Social
 • Control de notificacions de la Seguretat Social (NOTESS)

Ens encarreguem que tota la tramitació referent a l’àrea laboral, de Seguretat Social i Servei d’Ocupació, estigui perfectament gestionada, externalitzant aquestes tasques de la teva empresa i fent-la de forma molt econòmica. 

Alhora, donem el valor afegit que ens diferencia, fent que l’assessorament laboral sigui el pal de paller de les nostres tasques, buscant sempre diferents solucions a una mateixa situació i aconsellant quina és la òptima. 

Portal Nòmina

Per altre banda, i per a facilitar tota la gestió i reduir els costos de temps que té, oferim la possibilitat de gaudir del Portal Nòmina, en que els propis treballadors de l’empresa hi poden trobar els contractes, les nòmines mensuals o els diferents documents que puguin necessitar. D’aquesta manera, reduïm el temps de gestió que té el simple fet de fer arribar les nòmines als treballadors de forma mensual.

Equip de professionals en Laboral