Jurídic i Legal

Per a que una societat funcioni correctament, cal tenir un bon assessorament jurídic i legal, tant en els casos de situacions que són previsibles, com en els casos que es tracta de situacions judicials sobrevingudes. Dret Civil, Dret Penal, Dret Mercantil, Dret Societari, Dret Concursal, Dret de la Competència, Dret Laboral i Mediació són els nostres punts forts:

DRET CIVIL:

 • Dret de la construcció. Contractació immobiliària. Arrendaments urbans i propietat horitzontal. Dret hipotecari i contractació bancària. Obligacions i contractes en general.
 • Dret de família. Separacions i divorcis. Unions estables de parella. Incapacitacions i tutela.
 • Dret de successions. Declaracions d’hereus i procediments de divisió de l’herència. Reclamacions en matèria hereditària.
 • Responsabilitat civil en general. Morositat i reclamacions de quantitat.

DRET PENAL:

Dret Penal Econòmic / Delictes d’empresa

 • Corporate defense / Responsabilitat penal de l’empresa
 • Delictes societaris
 • Administració deslleial
 • Falsedat comptable
 • Imposició d’acords abusius
 • Blanqueig de capitals
 • Insolvència punible
 • Propietat intel·lectual
 • Propietat industrial
 • Delictes contra els drets dels treballadors
 • Delictes contra la Hisenda Pública i Seguretat Social
 • Delictes contra el mercat i els consumidors
 • Descobriment i revelació de secrets d’empresa
 • Delictes contra el medi ambient
 • Falsedats

Delictes contra el patrimoni

 • Estafa
 • Apropiació indeguda
 • Robatori
 • Furt
 • Receptació
 • Danys

Delictes contra l’Administració de Justícia

 • Prevaricació
 • Fals testimoni
 • Acusació i denúncia falses
 • Encobriment
 • Trencament de condemna

MERCANTIL I SOCIETARI

 • Contractació mercantil (nacional i internacional)
 • Dret de societats i Govern corporatiu
 • Acords d’accionistes
 • Protocols Familiars
 • Incidències extrajudicials, i procediments arbitrals i judicials
 • Reestructuracions empresarials
 • Reorganització empresarial: compravendes d’empresa, fusions, absorcions, (due dilligence, offert book)
 • Planificació i successió en empreses familiars
 • Agència i Distribució
 • Responsabilitat d’Administradors

DRET CONCURSAL

 • Crisi i insolvència d’empreses i particulars
 • Assessorament en fase preconcursal
 • Convenis extrajudicials
 • Mediació Concursal, Acord extrajudicial de pagaments
 • Acords de Refinançament
 • Concursos de Creditors (Voluntaris i Necessaris)
 • Responsabilitat d’Administradors
 • Assessorament en fase de liquidatoria
 • Administració Concursal
 • Defensa dels drets dels creditors

DRET DE LA COMPETÈNCIA

 • Procediments d’infracció
 • Competència deslleial
 • Propietat Intel·lectual i Industrial
 • Marques i signes distintius
 • Patents i dissenys industrials
 • Dret a l’honor, a la intimitat, a la pròpia imatge
 • Contractació s’especifica en la matèria (distribució, franquícia, transferència de tecnologia, cessió i llicència de drets de propietat industrial)

DRET LABORAL

 • Reorganització laboral empresarial
 • Defensa dels drets dels treballadors i alts directius
 • Contractació laboral
 • Polítiques i protocols interns
 • Suspensions i extincions de les relacions laborals individuals
 • Règim disciplinari
 • Mobilitat geogràfica i funcional Modificacions substancials de les condicions de treball
 • Alta direcció: contractes, pactes especials, clàusules de blindatge i de no competència, incardinació en l’estructura orgànica de la societat, cessament d’alts directius
 • Procediment judicial laboral
 • Inspecció de Treball
 • Relacions i negociacions col·lectives
 • Expedients de Regulació d’Ocupació

MEDIACIÓ:

 • Mediació Civil i Mercantil
 • Mediació Concursal

 

Equip de professionals en Jurídic i Legal