Assessorament i gestió d’Autònoms

L’assessorament als autònoms és un dels nostres serveis estrella, ja que ens posem en la pròpia pell de l’autònom o de l’emprenedor amb la total confiança que ens defineix:

 • Assessorament econòmic i financer
 • Assessorament empresarial i de recursos humans
 • Assessorament de processos
 • Innovació i emprenedoria organitzativa
 • Assessorament en la presa de decisions
Som experts en tributació tant per Estimació Objectiva (Mòduls o EO) com per Estimació Directa Simplificada (EDS), i per tant, podem donar sortida i assessorament a les teves necessitats per tal de, en la mesura del possible, reduir la tributació fiscal dels nostres clients:

 • Assessorament fiscal de tots els impostos, especialment en IVA, IRPF i ISD
 • Planificació fiscal: visió global
 • Presentació d’impostos
 • Control de les notificacions d’Hisenda (DEH), per tal que no siguin una preocupació per a tu i siguem nosaltres mateixos qui faci el control.
Un dels factors més importants per als autònoms, i en la majoria de vegades el més important, són els propis treballadors d’aquesta. Des de Gestingral fem assessorament en matèria laboral, i planificació d’aquesta per a la teva activitat:

 • Assessorament i planificació en matèria laboral
 • Gestió de nòmines i assegurances socials (RNT i RNC)
 • Assessorament en implantació de pagament per variables i incentius
 • Representació en inspeccions de treball
 • Litigis legals empresa-treballador
 • Altres gestions amb la Seguretat Social
 • Portal Nòmina: Portal per als treballadors de l’empresa
Si ets autònom i necessites un bon advocat per a temes jurídics relacionats amb la teva activitat, a Gestingral som experts en:

 • Dret Civil
 • Dret Penal
 • Dret Concursal
 • Dret de la Competència
 • Dret Laboral
 • Mediació
Assegura tot allò que necessitis, per a evitar mal de caps davant de qualsevol contingència:

 • Assegurances per al negoci
 • Assegurances de protecció d’autònoms
 • Assegurances d’accidents per a empleats
 • Assegurances de Responsabilitat Civil
 • Assegurances mèdiques
 • Assegurances de cotxes i furgonetes
 • Assegurances de viatge
Servei especialitzat de preparació, sol·licitud i seguiment de subvencions i ajudes estatals, autonòmiques, municipals i resta d’organismes públics.

 • Portal Gestingral: portal de comunicació habitual amb els nostres clients.
 • Portal Factures: permet que els nostres clients facin pressupostos, emetin factures, guardin les factures rebudes (s’ordenen automàticament) i tinguin un seguiment amb gràfics dels rendiments obtinguts.
 • Portal Nòmines: és un portal pensat per a que els treballadors dels nostres clients puguin accedir a les seves nòmines, contractes, models 145, etc.

Últimes publicacions en l’àmbit d’Autònoms