Portal Gestingral i Portal Nòmina

El Portal Gestingral és el portal de comunicació habitual amb els nostres clients. En ell, accedint amb usuari i contrasenya propi (i per tant complint amb la llei de protecció de dades), s’hi pot trobar entre d’altres:

  • Els propis DNI escanejats
  • Les escriptures de l’empresa escanejades
  • Els certificats digitals propis i de l’empresa
  • Totes les liquidacions presentades a Hisenda
  • Les nòmines i resums de costos dels treballadors

D’aquesta manera, pot accedir a la seva informació en qualsevol dia i hora, sense haver-ho de demanar o haver d’esperar, i pot descarregar-se aquesta informació des de qualsevol lloc del món.

Portal Gestingral per a clients.

El Portal Nòmina és un portal pensat per a que els treballadors dels nostres clients, accedint amb usuari i contrasenya propi per a cada treballador (i per tant complint amb la llei de protecció de dades), hi puguin trobar:

  • Les seves propies nòmines
  • El model 145
  • Altres documents

D’aquesta manera, l’empresari o el departament de RRHH pot fer arribar als seus treballadors les nòmines mensuals de forma automàtica, externalitzant aquesta gestió de forma gratuïta i reduint el temps destinat a aquesta gestió recorrent i automatitzant tot el procés.

Portal Nòmina Gestingral per a treballadors.