Portal Gestingral, Portal Factures i Portal Nòmina

El Portal Gestingral és el portal de comunicació habitual amb els nostres clients. En ell, accedint amb usuari i contrasenya, s’hi pot trobar entre d’altres:

 • Els propis DNI escanejats
 • Les escriptures de l’empresa escanejades
 • Els certificats digitals propis i de l’empresa
 • Totes les liquidacions presentades a Hisenda
 • Les nòmines i resums de costos dels treballadors

D’aquesta manera, pot accedir a la seva informació en qualsevol dia i hora, sense haver-ho de demanar o haver d’esperar, i pot descarregar-se aquesta informació des de qualsevol lloc del món.

El Portal Factures permet que els nostres clients facin pressupostos, emetin factures, desin totes les factures rebudes i tinguin un seguiment amb gràfics dels rendiments obtinguts:

 • Confecció de pressupostos
 • Emissió de factures (també periòdiques)
 • Gestor documental per a factures rebudes (s’ordenen automàticament per proveïdor, per data, etc.)
 • Permet tenir una plantilla pròpia de pressupostos i factures
 • Gràfics de rendiments obtinguts

D’aquesta manera, pot tenir un programa per a emetre la facturació i la realització de pressupostos, a banda de tenir el factures rebudes ordenades, completament integrat amb Gestingral.

 

El Portal Nòmina és un portal pensat per a que els treballadors dels nostres clients, accedint amb usuari i contrasenya propi per a cada treballador (i per tant complint amb la llei de protecció de dades), hi puguin trobar:

 • Les seves propies nòmines
 • El model 145
 • Contractes de treball
 • Permet la signatura de contractes
 • Altres documents i/o comunicats

D’aquesta manera, l’empresari o el departament de RRHH pot fer arribar als seus treballadors les nòmines mensuals de forma automàtica, externalitzant aquesta gestió de forma gratuïta i reduint el temps destinat a aquesta gestió recorrent i automatitzant tot el procés.