Assessoria online

Portal Gestingral + Power BI

Portal per a clients on es troben les liquidacions presentades a Hisenda, nòmines, resums de costos, etc., i també anàlisis en Power BI tant econòmics com de la plantilla laboral.

Portal de facturació i factures rebudes

Portal factures per a clients, que permet fer pressupostos i emetre factures, a banda de ser un gestor documental de totes les factures rebudes, ordenades per proveïdor, per data, etc.

Portal Nòmina

Portal Nòmina per a treballadors dels clients de Gestingral, amb accés amb usuari i contrasenya, on els treballadors poden trobar-hi les seves nòmines i contractes.

Power BI

Eina de Business Intelligence per a visualitzar gràfics i ràtios de la teva empresa de forma clara i senzilla, quan vulguis i des d’on tu vulguis.

Altes de treballadors 24/7

Possibilitat de realitzar altes de nous treballadors a qualsevol dia i hora de la setmana (incloent festius), connectant directament amb la Seguretat Social i rebent resposta en temps real.

Signatura online de contractes de treball

Possibilitat de signar els contractes de treball de forma online, tant per part de l’empresa com per part del treballador. La signatura es realitza mitjançant un correu electrònic, validat amb un codi únic enviat per SMS.

Cita prèvia

Demana cita prèvia amb qualsevol dels nostres assessors, consultors o advocats, amb atenció presencial o per videoconferència.