Consultoria i assessorament a Empreses

Nosaltres et donem consells, fem anàlisis econòmics de les situacions a valorar i et donem les claus per tal que puguis prendre les millors decisions.

 • Consultoria econòmica i financera
 • Consultoria empresarial i de recursos humans de l’empresa
 • Consultoria de processos
 • Innovació i emprenedoria organitzativa
 • Consultoria en la presa de decisions
La consultoria fiscal per a societats i els seus socis és un dels nostres punts forts. Tenim una visió global d’aquests, que és clau per a prendre les millors decisions:

 • Consultoria fiscal de tots els impostos, especialment en IVA, IS, IRPF i ISD
 • Planificació fiscal: visió global de socis i empresa
 • Presentació o revisió d’impostos
 • Control de les notificacions d’Hisenda (DEH), per tal que no siguin una preocupació per a la teva empresa i siguem nosaltres mateixos qui faci el control.
Per a poder gestionar la teva empresa i prendre les millors decisions, requereix d’una comptabilitat que sigui real, veraç i al dia. Som especialistes en:

 • Consultoria: informes tècnics
 • Assessorament en el tancament comptable
 • Confecció de la comptabilitat
 • Revisió i supervisió de la comptabilitat
 • Presentació de llibres comptables i de Comptes Anuals (CCAA)
Un dels factors més importants per a les societats, i en la majoria de vegades el més important, són els propis treballadors d’aquesta. Des de Gestingral fem assessorament en matèria laboral, i planificació d’aquesta per a la teva empresa:

 • Assessorament i planificació en matèria laboral
 • Gestió de nòmines i assegurances socials (RNT i RNC)
 • Assessorament en implantació de pagament per variables i incentius
 • Representació en inspeccions de treball
 • Litigis legals empresa-treballador
 • Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)
 • Portal Nòmina: Portal per als treballadors de l’empresa
Per a poder tenir una bona estructura societària, cal haver tingut un bon assessorament mercantil al respecte. Cal tenir una bona organització empresarial, tenint una estructura adequada per les funcions que es desenvolupen a l’empresa. Per això, estem especialitzats en fer assessorament mercantil en els següents aspectes:

 • Assessorament en constitució de societats
 • Assessorament i elaboració d’operacions d’adquisició, transmissió, fusió i escissió d’empreses
 • Assessorament en reorganització empresarial
 • Assessorament en successió d’empresa i referent a empresa familiar

Per a que una societat funcioni correctament, cal tenir un bon assessorament jurídic i legal, tant en els casos de situacions que són previsibles, com en els casos que es tracta de situacions judicials sobrevingudes. Aquests són els nostres àmbits d’actuació:

 • Dret Civil
 • Dret Penal
 • Dret Mercantil
 • Dret Societari
 • Dret Concursal
 • Dret de la Competència
 • Dret Laboral
 • Mediació
Assegura tot allò que necessitis, per a evitar qualsevol mal de cap davant de qualsevol contingència:

 • Assegurances per a les empreses
 • Assegurances multirisc per a l’empresa
 • Assegurances de protecció d’autònoms
 • Assegurances d’accidents per a empleats
 • Assegurances col·lectives
 • Assegurances de Responsabilitat Civil
 • Assegurances mèdiques
 • Assegurances de cotxe i furgonetes
 • Assegurances de viatge
Servei especialitzat de preparació, sol·licitud i seguiment de subvencions i ajudes estatals, autonòmiques, municipals i resta d’organismes públics.

 • Portal Gestingral: portal de comunicació habitual amb els nostres clients.
 • Portal Factures: permet que els nostres clients facin pressupostos, emetin factures, guardin les factures rebudes (s’ordenen automàticament) i tinguin un seguiment amb gràfics dels rendiments obtinguts.
 • Portal Nòmines: és un portal pensat per a que els treballadors dels nostres clients puguin accedir a les seves nòmines, contractes, models 145, etc.

Últimes publicacions en l’àmbit d’Empreses