L’IVA, o Impost sobre el Valor Afegit, és un impost indirecte que grava el consum. S’aplica a la majoria dels productes i serveis consumits en el nostre dia a dia.

Aquest impost es calcula sobre el valor afegit generat en cada etapa de la cadena de producció i distribució d’un producte o servei. Per exemple:

  • En la compra d’una samarreta, el preu que pagues inclou l’IVA, basat en un percentatge del valor de la samarreta. Aquest impost s’acumula des de l’adquisició de la matèria primera -en aquest cas, el cotó-, fins que el producte arriba al consumidor final.

Cal destacar que l’IVA no és un impost que recau directament sobre les empreses, sinó que aquestes actuen com a intermediaris, recaptant-lo del consumidor final per posteriorment ingressar-lo a l’Estat.

Per a les empreses o autònoms, l’IVA representa un cost addicional en el moment de l’adquisició de béns o serveis, però, a diferència dels consumidors finals, poden deduir l’IVA que han pagat en les seves compres del que han recaptat en les vendes. Aquest mecanisme permet a l’empresa compensar l’IVA pagat, abonant només la diferència entre l’IVA recaptat i l’IVA pagat al govern.

Altres FAQS sobre IVA: