Es consideraran despeses deduïbles en IVA, totes aquelles que estiguin directament afectes a l’activitat professional o empresarial que s’estigui desenvolupant, sempre i quan estiguin registrades en la comptabilitat i siguin justificades mitjançant una factura.

Si l’activitat que es realitza està exempta d’IVA (sanitat, formació, etc.), es pot deduir l’IVA suportat de les compres? 

  • No, aquest IVA es considera més despesa en la compra, i no és possible recuperar-lo. 

Quan es pot deduir l’IVA del vehicle? 

  • Segons la normativa, es pressuposa un ús del 50% amb caràcter d’activitat i un 50% amb ús privatiu. Per tant, si ni contribuent ni administració demostren mitjançant proves un percentatge diferent, es permetrà la deducció del 50% de l’IVA del cost del vehicle (ja sigui en format renting, en format leasing, o en una compra al comptat) i del 50% de les despeses imputables al vehicle (gasolina, impostos, reparacions, assegurances, etc.). 
  • Es permet la deducció del vehicle turisme en determinades activitats, com per exemple en els casos d’agents comercials col·legiats. 
  • En el cas de furgonetes i vehicles de transport, es podrà aplicar la deducció del 100%, tant de l’IVA del vehicle com de l’IVA de les despeses. 

Es poden deduir els desplaçaments i viatges? 

  • Sí, les despeses d’avions, autobusos, metros, etc. seran deduïbles sempre que aquests desplaçaments estiguin relacionats amb l’activitat desenvolupada, i es pugui demostrar documentalment aquest fet i es disposi de la corresponent factura. 
  • De la mateixa manera, si s’ha de pernoctar en un hotel o qualsevol altre tipus d’allotjament, sempre que es disposi de la corresponent factura.