Herències, donacions i testaments

Planificació successòria: donacions en vida i testaments

T’assessorem en la planificació de la teva herència, mitjançant testaments, legítimes i altres instruments, per tal que la teva successió sigui planificada i optimitzada fiscalment. Defineix els teus interessos i objectius, i des de Gestingral ens encarreguem d’instrumentalitzar els teus desitjos per tal que la teva successió sigui tal i com tu la desitges.

No només som experts fiscals i per tant l’optimitzem amb tots els beneficis fiscals existents, sinó que anem un pas més enllà i t’assessorem per a que la successió dels béns que tinguis en propietat sigui tal i com desitges i de forma senzilla i econòmica. També en aquells casos de successió d’empresa familiar o de negocis familiars.

Especialistes en herències

En cas que hagi sobrevingut la defunció d’un familiar, en cas que siguis hereu, oferim tota la informació jurídica necessària per defensar els teus interessos fent la tramitació de l’herència davant de notari i gestionant tot el referent als impostos (Impost de Successions i Donacions – ISD).

Tractem casos de tot tipus: acceptacions d’herència, reclamacions de legítimes, impugnacions d’herències i llegats, successions sense testament (abintestato), herències testamentàries, etc.

Per altre banda, controlem la possible tributació a tenir en compte en la Renda del difunt com en la Renda de l’hereu (IRPF), controlant i tenint en compte la visió global necessària en aquests casos, no només tramitant l’herència amb l’Impost de Successions i Donacions (ISD), i per tant donant un servei amb el valor afegit requerit.

Altres casos: extincions de condomini, compravenda d’immobles, etc.

També tractem tot tipus de casos que es donen durant el transcurs d’una transmissió d’una propietat entre un individu i un altre, com són els casos de divisions de la cosa comú, permutes, extincions de condomini, compravenda d’immobles o donacions entre familiars, etc. Des de Gestingral et donem el millor assessorament al respecte, ajudant a que prenguis la millor decisió.

Els supòsits més habituals que tractem són els següents:

 • Tramitació d’herències
 • Assessorament legal i fiscal
 • Planificació successòria
 • Testaments
 • Pactes successoris
 • Acceptació herència
 • Defuncions abintestato
 • Herències jacents
 • Marmessors testamentaris
 • Donacions
 • Rendes vitalícies
 • Hipoteques inverses
 • Beneficis fiscals
 • Extincions de condomini

Equip d’Advocats