Altres tramitacions: certificats digitals, trànsit, etc.

Certificats digitals

Des de Gestingral tramitem el teu certificat digital personal per tal que puguis utilitzar-lo ens els tràmits telemàtics, emesos per la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

Tramitacions a trànsit

Des de Gestingral també fem tramitacions a la Direcció General de Trànsit (La Campana), com per exemple els següents serveis:

 • Canvis de nom de vehicles
 • Targetes de transport
 • Matriculacions i baixes temporals de vehicles
 • Duplicats de carnet i de documentació del vehicle
 • Canvis domicili
 • Informes i consultes sobre punts
 • Permisos internacionals

Certificat d’Antecedents Penals 

El Certificat d’Antecedents Penals és un certificat emès pel Ministeri de Justícia en que es permet acreditar la manca d’antecedents penals o bé l’existència dels mateixos. Aquest, el pot sol·licitar qualsevol ciutadà que el necessiti per a determinats tràmits, com poden ser l’expedició de llicència d’armes, el permís de residència o per a determinats treballs a l’estranger. 

 • Què necessito per a demanar-lo amb Gestingral? 
  • DNI original 
  • Contrasenya del certificat del DNI (que ha d’estar en vigor)
  • Número de compte en que el sol·licitant sigui titular 
 • Quin cost té tot això? 
  • El cost és de tan sols 35€ + 3,86€ de les taxes del Ministeri de Justícia! 
 • I, quan de temps triga en expedir-se?
  • Una vegada s’hagi tramitat, l’entregarem en el termini de 24h! 

 Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual 

En compliment de la normativa vigent, el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual és obligatori per a treballar habitualment en contacte amb menors d’edat, ja que aquest serveix per acreditar la manca de delictes d’aquest tipus. Aquest és obligatori per a qualsevol tipus de relació de contacte amb menors, ja sigui laboral, de voluntariat o qualsevol altra.

 • Què necessito per a demanar-lo amb Gestingral? 
  • DNI original 
  • Contrasenya del certificat del DNI (que ha d’estar en vigor) 
 • Quin cost té tot això?
  • El cost és de tan sols 35€! 
 • I, quan de temps triga en expedir-se? 
  • Immediat: S’expedeix en el mateix moment de la sol·licitud!

Equip de professionals en Altres tramitacions