Gestió de lloguers

L’assessorament és el nostre dia a dia. La nostra feina no només passa per fer un contracte, presentar una liquidació o fer un càlcul, sinó que t’assessorem dia a dia en les situacions que necessitis referents a la gestió del teu lloguer o lloguer turístic. Els nostres serveis més específics són:

 • Assessorament immobiliari
 • Contractes de lloguer
 • Gestió dels rebuts de lloguer
 • Càlcul i control de l’increment de l’IPC
 • Presentació de liquidacions d’IVA
 • Càlcul de l’afectació en Renda

Els nostres serveis en la gestió dels lloguers i dels lloguers turístics són múltiples, per tal que tu et puguis oblidar completament de tot l’àmbit jurídic, fiscal, econòmic i administratiu d’aquest.

Et posem alguns exemples de les diferents actuacions que duem a terme en la gestió dels lloguers dels nostres clients:

 • Assessorament jurídic sobre la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU)
 • Generació i cobrament dels rebuts als arrendataris
 • Revisió i actualització de rendes (segons increment d’IPC o en pactes signats)
 • Control de venciment dels contractes
 • Gestió i liquidació d’impostos: IVA i IRPF
 • Emissió i cobrament de rebuts
 • Proposta de millores d’assegurança
 • Comunicació i seguiment dels sinistres amb l’assegurança
 • Obtenció de certificats, butlletins, etc.

El nostre despatx multidisciplinari pot donar solució a les múltiples qüestions i dubtes que et sorgeixin al voltant del teu immoble llogat, i d’aquesta manera no t’hauràs de preocupar de res amb el nostre assessorament global.

Equip de Professionals en Gestió de lloguers