BENEFICIARIS: Persones físiques o jurídiques privades, incloent-hi comunitats de béns, cooperatives de treball associat i entitats sense ànim de lucre, així com associacions i fundacions.

La contractació es pot fer a través d’un contracte indefinit o temporal, amb durada mínima de 12 mesos. No incloent dins de l’ajut els contractes de relleu, interinitat, formació, aprenentatge o pràctiques.

REQUISITS:

  • Haver contractat persones desocupades de 30 anys o més, inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball. Aquestes persones han de tenir capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
  • Contractar a persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
  • Contractar a persones desocupades de 30 anys o més, si són dones o persones desocupades de llarga durada (un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos).
  • Els nous treballadors no poden haver estat contractats per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.

IMPORT DE L’AJUT: S’estableix una quantia d’una quantia de 1.473,71 euros mensual i diari de 48,45 euros.

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No es subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà de 31 de desembre de 2022.

CONVOCATÒRIA: fins al 31 de març de 2022. Atorgats per ordre de presentació.

VOLS QUE ET TRAMITEM L’AJUT? CLICA AQUÍ!