Vols saber quines novetats porta la campanya de Renda 2018? Augmenta l’import d’obligació a presentar la declaració en els casos de 2 o més pagadors, prestacions de maternitat i paternitat exemptes, augment de les deduccions per a famílies nombroses, nova deducció per a casos en què el contribuent tingui al cònjuge amb discapacitat a càrrec i d’altres.

Novetats en la declaració de la Renda de l'exercici 2018

Arrel de diferents modificacions legislatives, es determinen algunes novetats de cara a la campanya de Renda 2018:

  • Els contribuents amb rendiments del treball provinents de 2 o més pagadors (sempre que els secundaris superin els 1.500€), si la suma de tots aquests rendiments és inferior a 12.643€ no estan obligats a presentar la declaració de Renda (a partir de l’exercici 2019 l’import serà de 14.000€). Si les retribucions provenen d’un sol pagador, el límit es manté en 22.000€.

  • Els ingressos corresponents a les prestacions de maternitat i paternitat cobrades en l’exercici 2018 estan exemptes de tributació. En cas que, quan es van cobrar, s’hagués retingut import corresponent a aquestes, aquest serà retornat mitjançant el càlcul de la declaració de Renda. En cas que no hagués tingut retenció, serà un import que no caldrà tenir en compte a cap dels efectes.

  • La deducció per maternitat (a banda dels 1.200€ habituals – o bé 100€ mensuals -) s’incrementa en 1.000€ per aquells casos en què la contribuent sufragui despeses de guarderia o centres d’educació infantil autoritzats. Aquests s’inclouran de forma automàtica en la deducció, ja que Hisenda rep les dades directament dels diferents centres d’educació infantil o guarderies.

  • S’incrementa la deducció per família nombrosa per a cada fill a partir del quart en la “categoria general” o a partir del sisè per a la “categoria especial”. L’increment és de 600€ anuals – o bé 50€ mensuals -, però per a l’exercici 2018 només aplica entre els mesos d’agost i desembre, i per tant, la deducció màxima serà de 250€.

  • S’estableix una deducció per al contribuent que tingui un cònjuge amb discapacitat a càrrec. Aquesta deducció és de 1.200€ anuals – o bé 100€ mensuals -, però per a l’exercici 2018 només aplica entre els mesos d’agost i desembre, i per tant, la deducció màxima serà de 500€.

  • S’estableix una deducció per als contribuents que tinguin la resta de la unitat familiar en un altre estat membre de la UE (o bé de l’EEE), de manera que s’equipara al fet de si residissin tots a l’Estat espanyol.

  • Des del passat 5 de juliol, es va modificar el gravamen especial sobre els premis de determinades loteries, passant a ser exempts els premis que no superin els 10.000€. Anteriorment estaven exempts els que no superaven els 2.500€.

  • Per als autònoms, són deduïbles les despeses de subministraments referents a l’activitat realitzada des de la pròpia llar, en les condicions que explicàvem en la publicació relacionada del passat 4 de febrer d’aquest mateix any.

  • Per als autònoms, són deduïbles les despeses d’àpats realitzades en bars i restaurants en les condicions que explicàvem en la publicació relacionada del passat 22 de gener d’aquest mateix any.

Vols que tramitem la teva Renda 2018? Necessites assessorament? Truca’ns al 93 814 16 87, contacta’ns per WhatsApp o bé envia’ns un correu electrònic, i podràs comptar amb els millors professionals.

Vols que tramitem la teva Renda 2018? Necessites assessorament? Truca’ns al 93 814 16 87, contacta’ns per WhatsApp o bé envia’ns un correu electrònic, i podràs comptar amb els millors professionals.

Demana cita aquí: