En cas que tinguis despeses d’àpats realitzats en bars i restaurants, per a deduir-les, caldrà que acreditis que estan afectes a l’activitat, tenir la factura corresponent i haver-les pagat amb mitjans electrònics. A més, cal tenir en compte que hi ha un límit quantitatiu.

Deducció d'àpats per Autònoms

Abans d’analitzar aquest tema, cal tenir en consideració que s’han de complir les regles generals de deducció de despeses, i per tant, considerar que estan afectes a l’activitat i acreditar-les mitjançant una factura.

Vist això, hi ha una sèrie de factures que fem en establiments de restauració, com són bars i restaurants, que podrem deduir sempre que es compleixin alguns requisits:

 • La despesa s’ha de produir obligatòriament en un establiment de restauració, com bars i restaurants (no supermercats).
 • S’ha de pagar amb un mitjà electrònic de pagament, com per exemple una targeta de dèbit o de crèdit (no en efectiu).
 • Insistir que cal que sigui una despesa afecta a l’activitat (i que es pugui demostrar), per tant, en dia laborable i acreditada amb factura.
 • Que s’acrediti amb una factura en que es mostrin les nostres dades (NIF, nom, etc.)
 • Són deduïbles en el mateix import tant en Renda (IRPF) com en IVA.
 • Hi ha un límit quantitatiu per a cada dia laborable (independentment dels comensals):
  • Si pernoctes fora del teu municipi de residència (caldrà demostrar-ho):
   • Si l’àpat es realitza a l’Estat espanyol: 53,34€/dia.
   • Si l’àpat es realitza fora de l’Estat espanyol: 91,35€/dia.
   • Tota despesa dallotjament (hotels o similars) acreditada amb factura.
  • Si pernoctes a la teva pròpia residència:
   • Si l’àpat es realitza a l’Estat espanyol: 26,67€/dia.
   • Si l’àpat es realitza fora de l’Estat espanyol: 48,08€/dia.

Alguns exemples per a il·lustrar el compliment de les condicions:

 • Si tinc un tiquet d’un restaurant no el podríem deduir, ja que no disposo de la factura (caldria demanar-la a l’establiment, amb les nostres dades).
 • Si tinc una factura de 200€ d’un àpat que he pagat amb targeta, només podríem deduir el límit quantitatiu anteriorment exposat.
 • Si tinc una factura d’un àpat realitzat en diumenge, en principi no podríem deduir-lo ja que no podríem acreditar l’afectació a l’activitat.