Des de l’1 de gener de 2018, els autònoms ja poden deduir-se dietes. Concretament, totes les persones que treballin per compte pròpia es poden descomptar fins a un límit de 27,27 euros diaris en concepte de despesa de dinar/sopar. Només s’han de complir tres requisits.

El primer és que l’àpat ha d’estar relacionat amb l’activitat econòmica. Poden deduir-se el menú, per exemple, els lampistes autònoms (o qualsevol altre professió per compte pròpia) que hagin de menjar fora de casa per atendre serveis. No es pot deduir el dinar del diumenge si aquell dia no es treballa. O passar dietes de sopar si la jornada laboral acaba a les cinc de la tarda. Ha d’estar justificat.

En segon lloc s’ha de demanar obligatòriament factura al restaurant. No val el tiquet. De fet, la factura ha de ser completa i desglossada, amb nom de l’establiment, NIF, adreça, IVA …, un fet que portarà més feina als restaurants, però que a la vegada també suposa una nova i molt interessant línia de negoci. En aquest sentit, Gestingral ha habilitat un servei especial per a restaurants per què puguin implementar fàcilment aquest nou sistema de factura.

El tercer i últim requisit és que l’àpat sempre s’ha de pagar en targeta. No es pot pagar en efectiu. D’aquesta manera Hisenda pot comprovar les dades de forma electrònica i contrastar-les amb la factura.

Tots els autònoms que compleixin aquests tres requisits poden gaudir d’aquesta deducció. Des de Gestingral considerem que es tracta d’una de les novetats més positives de la reforma de la llei dels autònoms, que ha entrat en vigor l’1 de gener de 2018, i que introdueix canvis substancials per als treballadors de compte pròpia.