Gestingral us ofereix un repàs de les principals novetats previstes per aquest 2018 en el sector dels autònoms, particulars (declaració de la Renda) i empreses:

Autònoms

És el sector professional on clarament hi ha més novetats. Des de l’1 de gener de 2018, tots els nous autònoms gaudeixen de més bonificacions. Concretament, les persones que comencin a treballar per compte pròpia gaudiran d’una quota plana de 50 euros durant dotze mesos, una tarifa que abans només s’estenia a mig any. També podran gaudir d’aquesta bonificació totes les persones que faci almenys dos anys (fins el 2017 n’havien de passar 5) que es van donar de baixar per darrer cop com a autònoms.

Una altra novetat important és que fins ara el nou autònom havia de pagar el mes sencer de quota quan es donava d’alta, fos el dia que fos. Ara, en canvi, el nou professional pagarà de forma proporcional. Així doncs, si es dona d’alta el dia 15, tant sols haurà de pagar la meitat de la tarifa, que en el cas de gaudir de bonificacions seria de 25 euros.

Finalment, una tercera mesura destacada és que des de l’1 de gener es pot canviar la base de cotització cada tres mesos depenent dels ingressos. Actualment, més del 75% dels autònoms cotitza per la quota mínima.

Declaració de la Renda

Cap canvi substancial a l’hora de fer la declaració de la Renda de l’exercici 2017. El Parlament català i espanyol porten un any sense realitzar cap gran canvi a nivell legislatiu. Ja veurem què passa aquest 2018, tot i que tampoc es preveuen massa novetats.

Només recordar que encara hi ha possibilitat de gaudir de deduccions per hipoteca si aquesta es va signar abans de l’1 de gener 2013. I que els plans de pensió són, ara mateix, una de les millors eines per (a més d’estalviar) poder obtenir deduccions a la declaració, ja que les bonificacions per altres conceptes comencen a escassejar.

Empreses

Tampoc hi ha variacions importants, ja que sortim d’un any en el que el PP no ha pogut aprovar ni els pressupostos del 2018. S’haurà de veure què passa en els propers mesos. En tot cas, Gestingral estarà amatent a totes les novetats per informar els ciutadans.

Gestingral Assessoria · Vilanova i la Geltrú