L’impost sobre successions i donacions és un impost que l’estat cobra quan una persona rep béns o diners de forma lucrativa, és a dir, que no forma part de cap intercanvi, els rep a canvi de res. Així doncs, cal tenir en compte l’impost en els següents casos:

  • Successions: Si una persona rep béns (com ara propietats, diners, vehicles, etc.) com a part d’una successió després de la mort d’un familiar. Aquesta successió pot generar l’obligació de pagar l’impost sobre successions i donacions, ja que s’ha de tributar per la recepció dels béns que formaven part de l’herència.
  • Donacions: Si una persona rep béns o diners d’una altra persona, en aquest cas viva, haurà de pagar l’impost sobre successions i donacions, depenent de les circumstàncies concretes de la donació. Per exemple, si es tracta d’una donació entre pares i fills, pot haver-hi una bonificació en la quota de l’impost.

Per tal de complir amb la llei, i conèixer les bonificacions existents en cada cas, és recomanable que davant de qualsevol transacció de béns o serveis es consulti prèviament amb un assessor fiscal.