Com cada any, com sempre, any rere any, una vegada més, sempre torna… La campanya de la Renda 2018 comença el dia 2 d’abril. Vols saber si estàs obligat a fer-la? Necessites assessorament per fer-la? Vols aprofitar per a fer altres consultes fiscals?

 • Si et surt negativa, com més aviat facis la declaració, més ràpid et tornaran els diners!

 • Si et surt a pagar, com més aviat la facis, abans sabràs quin import s’haurà de liquidar!

Disposem dels millors professionals, per tal d’aconseguir que la teva declaració de renda, per complicada que sigui, acabi resultant el més avantatjós possible. Truca’ns al 93 814 16 87 o bé envia’ns un correu electrònic si vols demanar visita per a la Renda!

Disposem dels millors professionals, per tal d’aconseguir que la teva declaració de renda, per complicada que sigui, acabi resultant el més avantatjós possible. Truca’ns al 93 814 16 87 o bé envia’ns un correu electrònic o envia’ns un WhatsApp si vols demanar visita per a la Renda!

Qui està obligat a fer la declaració de Renda?

Estarà obligat a presentar la renda 2018 tot contribuent que superi qualsevol dels següents límits:

 • Rendiments del treball:

 •  Si has percebut més de 22.000 € bruts durant el 2018.
 • El límit anterior, es rebaixa a 14.000 € bruts (12.643 € per a l’exercici 2018) si es compleix qualsevol de les següents condicions:
  •  Tens 2 o més pagadors (diferents empreses o pensions), i la suma del segon i resta de pagadors (excepte el principal) és més de 1.500 € bruts.
  •  Quan es percebin pensions compensatòries de cònjuges o anualitats per aliments.
  • Quan el pagador no estigui obligat a retenir d’acord amb el previst reglamentàriament.
  • Quan es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fix de retenció.
 • Rendiments de capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció:

 • Rendiments provinents de la tinença d’accions, d’interessos del banc, productes d’assegurances, etc.
 • Sempre que l’import sigui superior a 1.600 € bruts.
 • Rendiments del capital immobiliari i ajudes o subvencions:

 • Capital immobiliari:
  • En cas de tenir l’immoble arrendat, quedarà sempre obligat.
  • En cas de tenir un segon habitatge buit, fent el càlcul de la imputació de renda (1,1% o 2% del Valor cadastral, segons si ha estat revisat en els últims 10 exercicis o no).
 • Rendiments procedents de subvencions:
  • Rendiments provinents de plans PIVE-PREVER-RENOVE.
  • Subvencions per a l’adquisició o lloguer d’habitatges.
  • Altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques.
 • El conjunt dels dos casos anteriors, quedarà obligat quan resulti un import superior a 1.000 €.
 • Rendiments de tota mena:

 • Rendiments del treball.
 • Rendiments del capital mobiliari.
 • Rendiments del capital immobiliari (incloses les imputacions de renda).
 • Rendiments procedents d’activitats econòmiques.
 • Guanys o pèrdues patrimonials (venda d’immobles, compravenda d’accions, etc.).
 • Quedarà obligat si en el seu conjunt superen els 1.000 € bruts, o en el cas de les pèrdues patrimonials superin els 500 €.

I, si no estic obligat, s’ha de fer alguna cosa?

Des de Gestingral recomanem consultar sempre amb un professional, ja que, tot i no estar obligat a fer la renda, és possible que en fer-la resulti que l’Administració ha de retornar diners al contribuent: ja sigui part o la totalitat de les retencions que li ha efectuat o bé un import a causa de les deduccions aplicades (família nombrosa, discapacitats, etc.).

Quan s’ha de presentar la renda 2018?

La renda 2018 s’ha de presentar entre els dies 2 d’abril de 2019 i 1 de juliol de 2019, tot i que, en cas de ser positiva i que quedi domiciliada, la data límit serà el 26 de juny de 2019.