Jurídic i legal (advocats)

Si ets autònom i necessites un bon advocat per a temes jurídics relacionats amb la teva activitat, a Gestingral som experts en Dret Civil, Dret Penal, Dret Concursal, Dret de la Competència, Dret Laboral i Mediació. Aquests són els serveis que et podem oferir: 

DRET CIVIL: 

 • Dret de la construcció. Contractació immobiliària. Arrendaments urbans i propietat horitzontal. Dret hipotecari i contractació bancària. Obligacions i contractes en general. 
 • Dret de família. Separacions i divorcis. Unions estables de parella. Incapacitacions i tutela. 
 • Dret de successions. Declaracions d’hereus i procediments de divisió de l’herència. Reclamacions en matèria hereditària. 
 • Responsabilitat civil en general. Morositat i reclamacions de quantitat. 

DRET PENAL: 

Dret Penal Econòmic / Delictes d’empresa 

 • Corporate defense / Responsabilitat penal de l’empresa 
 • Delictes societaris 
 • Administració deslleial 
 • Falsedat comptable 
 • Imposició d’acords abusius 
 • Blanqueig de capitals 
 • Insolvència punible 
 • Propietat intel·lectual 
 • Propietat industrial 
 • Delictes contra els drets dels treballadors 
 • Delictes contra la Hisenda Pública i Seguretat Social 
 • Delictes contra el mercat i els consumidors 
 • Descobriment i revelació de secrets d’empresa 
 • Delictes contra el medi ambient 
 • Falsedats 

Delictes contra el patrimoni 

 • Estafa 
 • Apropiació indeguda 
 • Robatori 
 • Furt 
 • Receptació 
 • Danys 

Delictes contra l’Administració de Justícia 

 • Prevaricació 
 • Fals testimoni 
 • Acusació i denúncia falses 
 • Encobriment 
 • Trencament de condemna 

DRET CONCURSAL 

 • Crisi i insolvència d’empreses i particulars 
 • Assessorament en fase preconcursal 
 • Convenis extrajudicials 
 • Mediació Concursal, Acord extrajudicial de pagaments 
 • Acords de Refinançament 
 • Assessorament en fase de liquidatoria 
 • Defensa dels drets dels creditors 

DRET DE LA COMPETÈNCIA 

 • Procediments d’infracció 
 • Competència deslleial 
 • Propietat Intel·lectual i Industrial 
 • Marques i signes distintius 
 • Patents i dissenys industrials 
 • Dret a l’honor, a la intimitat, a la pròpia imatge 
 • Contractació s’especifica en la matèria (distribució, franquícia, transferència de tecnologia, cessió i llicència de drets de propietat industrial) 

DRET LABORAL 

 • Reorganització laboral empresarial 
 • Defensa dels drets dels treballadors i alts directius 
 • Contractació laboral 
 • Polítiques i protocols interns 
 • Suspensions i extincions de les relacions laborals individuals 
 • Règim disciplinari 
 • Mobilitat geogràfica i funcional Modificacions substancials de les condicions de treball 
 • Alta direcció: contractes, pactes especials, clàusules de blindatge i de no competència, incardinació en l’estructura orgànica de la societat, cessament d’alts directius 
 • Procediment judicial laboral 
 • Inspecció de Treball 
 • Relacions i negociacions col·lectives 
 • Expedients de Regulació d’Ocupació 

MEDIACIÓ: 

 • Mediació Civil i Mercantil 
 • Mediació Concursal 

 

Equip d’Advocats