Tens un immoble de propietat i has decidit llogar-lo? Està clar que els ingressos seran les rendes mensuals, però… quines despeses podem deduir? Com puc reduir la tributació d’aquests rendiments?

Immoble de lloguer. Despeses a deduir.

Abans d’analitzar quines despeses són deduïbles, cal tenir en compte que per a que el lloguer d’immobles sigui considerat una activitat econòmica és necessari la contractació d’una persona a jornada completa. En cas contrari, ens trobem davant de rendiments de capital immobiliari, i és aquest segon el cas que es tracta en aquesta publicació:

Per començar, cal exposar que el rendiment net d’un immoble llogat és la diferència entre els ingressos (rendes cobrades als arrendataris) i les despeses afectes a aquest lloguer. Per tant, les despeses deduïbles seran totes aquelles despeses necessàries per obtenir els rendiments. Aquestes les dividim en dos grans grups, que són els següents:

Alhora, cal tenir en compte que algunes de les despeses s’han de prorratejar segons els dies que hagi estat llogat l’immoble, deduint només aquells imports realment afectes a l’arrendament (i per tant, deixant sense deduir les despeses que s’han afectat en períodes sense lloguer). En determinats casos, tot i tenir períodes en què l’immoble no estigui ocupat per un tercer, les despeses serien plenament deduïbles.

Per a qualsevol ampliació o dubte al respecte, no dubtis a contactar amb nosaltres a través de qualsevol dels nostres canals de comunicació.