El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha convocat el Programa per al Creixement i Competitivitat de l’Empresa Artesana

Beneficiaris: Poden ser persones beneficiàries les persones autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans.

Objectiu: Potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l’artesania, donant suport a la seva transformació digital, internacionalització, i comercialització, així com reforçar l’estructura de les empreses artesanes, dotant-la d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció sostenible.

Import Subvenció: Fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500€

Convocatòria: Des del 16 de juny fins el 13 de juliol de 2022