Ahir, dia 20 de desembre, es va publicar la reforma del subsidi d’atur, que amplia les persones que hi poden accedir i les quantitats del primer any. El subsidi d’atur és aquell que perceben les persones que han esgotat la prestació de l’atur o no hi tenen accés. T’ho expliquem en detall:

  • Entrada en vigor: en vigor a partir del juny de 2024. Fins a la seva entrada en vigor es mantindran la Renta Activa d’Inserció i el subsidi extraordinari d’atur
  • Ampliació: Hi podran accedir persones de menys de 45 anys i persones sense càrregues familiars.
  • Quanties: El subsidi serà de 570€ els primers sis mesos, 540€ els 6 mesos següents i de 480€ a partir de l’any.
  • Condicions de cotització: S’equipara la condició de cotització per a persones amb o sense càrregues familiars.
  • Eliminació del període d’espera: S’elimina el termini d’un mes d’espera per sol·licitar el subsidi després d’esgotar la prestació contributiva.
  • Complement d’ajuda al treball: Es crea un complement d’ajuda al treball per a persones que inicien una activitat laboral mentre reben el subsidi.
  • Canvis en l’atur i sancions: S’introdueixen modificacions en les regles de la prestació per atur i sancions per a qui reben prestacions.
  • Permís de lactància i convenis col·lectius: El permís de lactància es pot acumular en jornades completes com a dret universal, i es modifica la prioritat d’aplicació dels convenis col·lectius.

Des de Gestingral t’oferim el nostre assessorament en cas que estiguis en situació de poder beneficiar-te d’aquest subsidi.