Un Fons d’inversió és una cistella d’accions, d’ETFs, de bons de l’estat i d’altres productes, que permet tenir una inversió diversificada en un sol producte. Les accions de borsa són un sol producte, que en cas de pujar o baixar les variacions en la inversió són directes.