• Com el seu nom indica, constituir una societat limitada permet que la teva responsabilitat en vers les obligacions de la societat sigui limitada. És a dir, únicament s’haurà de respondre pel percentatge de participació que es tingui cara la societat i sempre limitat a l’aportació de capital prèviament feta. En canvi, quan hi ha una alta d’autònom, es respon de manera il·limitada davant les obligacions i això, inclou respondre amb el patrimoni, si escau. Per tant, la responsabilitat assumida segons la inversió a realitzar o segons les condicions de l’activitat (per exemple, la possibilitat d’accidents de treball) és un factor determinant en triar una opció o altra. 
  • Un altre dels factors determinants és el nombre de socis que realitzaran l’activitat, ja que la opció d’exercir com a autònom és exclusivament personal; i en canvi, l’opció d’exercir a través d’una societat permet ser un o varis socis sense limitació. 
  • El cost de manteniment de l’activitat (assessorament fiscal, constitució, donar-se d’alta, etc.) per a una societat és més elevat que per un autònom, i per tant, és un dels factors que caldrà tenir en compte. També el propi cost que suposa la constitució de la societat, en vers al cost menor que suposa el fet de donar d’alta una activitat com a autònom. Alhora, cal tenir en compte també el cost afegit que suposa la cotització a la Seguretat Social com a autònom, que en el cas de ser un autònom persona física és inferior al cost de la quota d’autònom societari. 
  • A banda dels elements anteriors, caldrà tenir en compte les particularitats concretes de l’activitat: opcions de creixement, possibilitat d’obtenir finançament extern, etc.