S’ha publicat al BOE la pujada del 5% del Salari Mínim Interprofessional fins a un total de 15.876€ bruts anuals, que el govern va anunciar la setmana passada.
Per tant, a partir d’avui el Salari Mínim serà de 15.876€ anuals o dit d’altra manera:

  • 1.134€ bruts mensuals en 14 pagues
  • 1.323€ bruts mensuals en 12 pagues
  • 37,80€ bruts diaris

Aquesta pujada de salari és retroactiva, i comença a comptar a partir de l’1 de gener de 2024. Per tant, caldrà compensar la diferència d’aquelles nòmines que el gener estiguessin per sota del salari mínim interprofessional actual.