Es prorroguen els ERTOs i totes les seves mesures fins al proper 31 de maig. És a dir, que en els casos que ja hi hagués un ERTO concedit, ja sigui per suspensió total (impediment) o per limitació de l’activitat, es prorrogarà automàticament fins al 31 de maig. A més, per primera vegada es permetrà canviar d’una tipologia a una altra (és a dir, de suspensió a limitació, o de limitació a suspensió) sense haver de tramitar de nou ERTO, tot i que caldrà comunicar els canvis a l’autoritat laboral i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En els casos d’ERTO per impediment (suspensió total de l’activitat), l’exoneració serà del 100% mentre duri la restricció total (90% d’exoneració per a empreses de més de 50 treballadors).

En els casos d’ERTO per limitació de l’activitat, seguiran tenint exoneracions:

  • Febrer: exoneració del 100%
  • Març: exoneració del 90%
  • Abril: exoneració del 85%
  • Maig: exoneració del 80%
  • En els casos d’empreses de més de 50 treballadors, els percentatges d’exoneració es veuen reduïts en 10 punts (90%, 80%, 75% i 70%, respectivament).

En els casos d’ERTO per causes organitzatives, productives, tècniques o de producció (ETOP), només tindran dret a les exoneracions (85%, i 75% si té més de 50 treballadors) si es considera que estan afectades especialment, amb els sectors especificats vinculats al turisme, al comerç, la cultura i l’oci (bars, càmpings, gimnasos, cases d’apostes, etc.), en un llistat amb CNAEs concrets i especificats.

IMPORTANT: les empreses que tinguin exoneracions en aquest nou període (febrer a maig) hauran de complir un nou període de 6 mesos de salvaguarda d’ocupació (prohibició d’acomiadar). En cas que encara no hagués complert el període de 6 mesos per un ERTO d’un període anterior, caldrà sumar aquests 6 mesos a partir de la data de finalització dels altres 6 mesos anteriors.