El passat dimecres 29 de setembre es va publicar el Reial Decret Llei que prorroga una sèrie de mesures de protecció per a treballadors autònoms:

 • Els autònoms que han percebut alguna prestació fins al mes de setembre i no la renovin tindran bonificació en la quota d’autònoms (art. 8):
  • Hauran de mantenir-se d’alta d’activitat fins, com a mínim, el 31 de gener de 2022
  • Les bonificacions seran les següents:
   • Octubre 2021: 90% de bonificació
   • Novembre 2021: 75% de bonificació
   • Desembre 2021: 50% de bonificació
   • Gener 2022: 25% de bonificació
   • Febrer 2022: sense bonificació
 • Prestació per suspensió d’activitat (art. 9):
  • Per als autònoms que se’ls prohibeixi desenvolupar la seva activitat per motius sanitaris (restriccions governamentals).
  • Incompatible amb treball per compte aliena si aquest supera 1,25 el Salari Mínim Interprofessional (SMI)
  • Exoneració del 100% per al període de prohibició i fins l’últim dia del mes següent en que s’hagi aixecat la mesura restrictiva
  • Prestació del 70% de la base mínima de cotització
 • Prestació per a activitats no recuperades amb cotitzacions vigents per cessament d’activitat. (art. 10):
  • Que tinguin una caiguda d’ingressos del 50% entre el 3r i 4rt trimestre de 2021 en comparació amb el 3r i 4rt trimestre de 2019
  • Que tinguin un rendiment net màxim de 8.070€ en el període del 3r i 4rt trimestre de 2021
  • Que, havent cotitzat per cessament d’activitat, tingui durada vigent de la prestació per cessament
  • Incompatible amb treball per compte aliena si aquest supera 1,25 el Salari Mínim Interprofessional (SMI)
  • Els ingressos nets procedents del treball per compte pròpia conjuntament amb els ingressos del treball per compte aliena no podran superar 2,2 vegades l’SMI
  • S’haurà d’ingressar la quota d’autònom, però aquesta serà retornada per la mútua juntament amb l’abonament de la prestació
  • Prestació del 70% de la base mínima de cotització (si alhora hi ha treball per compte aliena passa a ser d’un 50%)
 • Prestació per a activitats no recuperades sense cotitzacions per cessament vigents, i que a 30 de setembre estiguessin percebent alguna de les prestacions vigents (art. 11):
  • Que no tingui dret a percebre la prestació explicada en l’apartat anterior, referent a l’article 10.
  • Que a 30 de setembre estigués percebent alguna de les prestacions vigents
  • Que tinguin una caiguda d’ingressos del 75% en el 4rt trimestre en comparació amb el 4rt trimestre de 2019
  • Que tinguin un rendiment net màxim de 5.040 € en el període del 3r i 4rt trimestre de 2021
  • Incompatible amb el cobrament de retribució per compte aliena, rendiments d’una societat o percepció d’una altra prestació de la Seguretat Social (excepte que ja fos compatible)
  • S’haurà d’ingressar la quota d’autònom, però aquesta serà retornada per la mútua juntament amb l’abonament de la prestació
  • Prestació del 50% de la base mínima de cotització

Veure el BOE