És el cens de professionals i empreses amb un NIF-IVA per poder comerciar sota la normativa de l’IVA intracomunitari, és a dir, a dins de la Unió Europea.  

Tots aquells professionals i empreses que es dediquin a realitzar entregues o adquisicions de béns intracomunitaris, així com aquelles que prestin serveis o en rebin d’altres països membres de la UE. 

Sí, caldrà presentar el model 349 (i en algunes circumstàncies també l’Intrastat). 

El destinatari de la factura també haurà d’estar donat d’alta del ROI i caldrà veure l’aplicació o exempció de l’IVA que li correspon, és a dir, s’hauran de revisar les regles de localització de la prestació del servei o l’entrega de béns. 

Al sistema d’intercanvi d’informació sobre l’IVA (VIES), i es pot realitzar des del cens de l’Agència Tributaria o bé des del cens comú europeu.