Aquest matí, del 28 de desembre de 2022, s’ha publicat al BOE totes les novetats aprovades en l’últim consell de ministres de l’any. A continuació, hi podeu trobar un resum per apartats:

L’Impost de Societats, per aquelles empreses que l’exercici impositiu anterior hagin tingut una xifra de negocis inferior a 1.000.000€, passarà del 25% al 23%.

A partir de l’1 de gener i fins el 30 de juny de 2023, es modifica tipus d’IVA aplicable als productes bàsics d’alimentació (pa comú, farines, llet animal, ous, formatges, fruita, verdura, hortalisses, llegums, tubercles i cereals), que passen del 4% al 0%. Alhora, també es modifica el tipus aplicable a l’oli i a la pasta alimentària, que passa del 10% al 5%.

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2023 l’aplicació del 5% de tipus d’IVA de la factura elèctrica (sempre i quant la potència contractada sigui igual o inferior a 10kW), a part dels components de la factura de gas natural, als pellets de biomassa o a la fusta per a llenya. A més, per al cas de la bombona de butà, es limita a un preu màxim de 19,55€ fins al 30 de juny de 2023.

Per a tots els contractes de lloguer que finalitzin abans del 30 de juny de 2023, els inquilins podran sol·licitar una pròrroga del contracte de fins a 6 mesos en les mateixes condicions. El propietari està obligat a acceptar la pròrroga, excepte si s’havia fet un pacte previ diferent o si s’ha comunicat i justificat que l’ús de l’habitatge serà per a un familiar directe.

Alhora, per tots aquells contractes de lloguer que s’incrementin amb l’IPC:

  • En cas que el propietari sigui un gran tenidor (més de 10 immobles o 1.500m2): l’increment màxim haurà de ser del 2%.
  • En cas que el propietari no sigui gran tenidor: es podrà pactar un increment lliure entre les parts, però en cas que no hi hagi acord, haurà de ser màxim del 2%.

Es manté la suspensió dels desnonaments per a persones vulnerables sense alternatives en algunes situacions fins al proper 30 de juny de 2023.

Es manté durant el 2023 la pujada del 15% de les pensions no contributives i de l’Ingrés Mínim Vital.

La resta de pensions, que s’incrementen segons l’IPC, tindran un increment del 8,5%.

Els tipus d’interès legal del diner passa del 3% al 3,25%, i en conseqüència fa modificar també el interès de demora que s’aplica als ajornaments tributaris, que passa del 3,75% al 4,0625%.

A partir del 15 de febrer i fins al 31 de març, els assalariats, autònoms (que no tinguin una societat) i aturats podran sol·licitar una ajuda de 200€, sempre que els ingressos de 2022 de tots els familiars convivents a 31 de desembre de 2022 (parelles i ascendents fins a 2n grau) siguin inferiors a 27.000€ (a banda de tenir un patrimoni inferior als 75.000€).

S’elimina la bonificació dels 0,20€ per litre de gasolina de forma genèrica a partir del 31 de desembre, i quedarà únicament per a:

  • Els agricultors i ramaders, que es tramitarà conjuntament amb la devolució parcial del Impost sobre Hidrocarburs.
  • Per a qui es dediqui al transport per carretera, que serà de 0,20€/L fins el 31 de març de 2023 i de 0,10€/L entre abril i juny 2023, que també es tramitarà conjuntament amb la devolució parcial del Impost sobre Hidrocarburs.

Per als transportistes que no tinguin dret a la devolució parcial del Impost sobre Hidrocarburs, es podrà optar a una subvenció directa per tipus de vehicle: taxis, VTC, transport de mercaderies, mudances, ambulàncies i autobusos, d’entre 300€ i 3.690€ i que es podran sol·licitar entre l’1 d’abril i el 31 de maig.

  • Es prorroga la mesura vigent fins a la data de bonificació del transport públic, amb algunes petites modificacions en les condicions, que properament s’aniran desenvolupant.
  • Es manté el tipus del 4% per a les mascaretes quirúrgiques fins el proper 30 de juny.

A partir de 2023, es modifica el sistema de cotitzacions i de quotes d’autònom. Per a més informació fes clic aquí.