Newsletter enviada el 25 de maig de 2018

Gestingral t'informa

Des del dia 25 de maig de 2018 tots els professionals i empreses han d’adequar-se al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Aquest reglament europeu que entra en vigor, no deroga l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), tot i que sí que és més restrictiva que aquesta, i per tant, cal fer una sèrie d’actuacions per tal d’adaptar-s’hi.

El principi més important és el de la responsabilitat proactiva, que exigeix a totes les organitzacions una actitud conscient, diligent i proactiva en el tractament de les dades personals. També, cal tenir en consideració que tot empresari o professional cal que s’adapti a la nova normativa, ja que tota activitat empresarial porta de forma implícita l’accés a dades de caràcter personal dels seus clients, que arrel de l’entrada en vigor del reglament s’han generat una sèrie de drets tals com el consentiment específic i inequívoc, el dret d’accés a les dades, dret a l’oblit o la portabilitat d’aquestes dades.

El no compliment de la normativa porta associades una sèrie de sancions, adequades al nivell d’incompliment del reglament, que poden estar entre el 2% i el 4% del volum de negoci.

Des de Gestingral us recomanem posar-vos en mans d’experts, i per a fer-ho o sol·licitar més informació podeu posar-vos en contacte amb en Jordi Fabré al correu electrònic jfabre@gestingral.com o bé a través del telèfon 93 814 16 87 extensió 505.