A partir del dia 12 de maig entra en vigor la normativa que obliga a les empreses i autònoms a registrar la jornada de treball de tots els seus treballadors. Quines possibilitats hi ha per a fer aquest registre? Solucions biomètriques, solucions al núvol i solucions manuals són les nostres 3 propostes que t’expliquem a continuació.

Marcatge Horari. Recomanacions de Gestingral Assessoria.

A partir del dia 12 de maig de 2019 entra en vigor la normativa que obliga a les empreses i autònoms a registrar la jornada de treball de tots els seus treballadors. Podràs trobar-hi tota la informació al respecte a aquesta normativa a la següent publicació:

Registre de la jornada obligatori per a tots els treballadors.   9 d’abril de 2019

En aquesta publicació et mostrem 3 solucions per a portar el registre horari dels empleats:

Solucions biomètriques pel registre horari

Per a les empreses que tenen un centre de treball únic (com per exemple, oficines o fàbriques), que és on acudeixen els treballadors per a desenvolupar la feina, una de les millors possibilitats són les que passen per solucions biomètriques. D’aquesta manera, amb un petit hardware com pot ser un lector d’empremtes dactilars, el treballador pot registrar cadascuna de les entrades i sortides de les instal·lacions de l’empresa. Alhora, acompanyada d’un software que permet, a banda del control del registre horari, registrar-hi les incidències i utilitzar-lo com a gestor de vacances i torns dels treballadors.

És altament recomanable per a empreses que tenen centres de treball determinats i que vulguin garantir que els fitxatges dels seus treballadors són plenament reals. Per altra banda, és poc aconsellable per a empreses amb teletreball o amb mobilitat geogràfica, ja que els treballadors no poden personar-se al centre de treball a realitzar el marcatge.

Solucions al núvol pel registre horari

Per a les empreses que tenen una alta mobilitat o bé que tenen treballadors amb teletreball, una de les millors possibilitats que tenen és utilitzar un software al núvol. Ja sigui per accés a través de qualsevol navegador o bé a través d’aplicacions adaptades al mòbil, permet al treballador marcar les hores d’inici i finalització de la jornada laboral.

Alhora, com en el cas anterior, es permet que aquest software pugui ser utilitzat com a registrador d’incidències i gestor de vacances dels empleats, alhora de registrar els marcatges horaris.

És altament recomanable per empreses amb teletreball o mobilitat geogràfica, tot i que per altra banda no permet garantir 100% que el marcatge horari s’hagi realitzat pel treballador d’acord amb l’estricta realitat.

Solucions manuals pel registre horari

Per a aquelles empreses que no vulguin invertir en tecnologia per a cobrir aquesta nova obligació que les afecta, poden optar pel sistema manual. Així, tan sols necessiten un document imprès on el treballador informi manualment (amb escriptura amb bolígraf) de les hores d’entrada i sortida, i signi immediatament al costat d’aquests registres.

És altament recomanable per a les petites empreses, amb menys de 5 treballadors, a les quals no els suposi un cost elevat el fet de no automatitzar aquest procés.

Tot i això, per a qualsevol consulta més detallada, estem a disposició per ampliar aquesta informació o per qualsevol dubte que pugui sorgir.