Entra en vigor la obligació per part de les empreses i autònoms del registre de la jornada de treball de tots els empleats contractats. Aquest registre és obligatori tant en casos de contractacions a temps parcial, com en casos de treballadors a jornada completa, i deixa a potestat de l’empresa el sistema de registre. Des de quan s’ha de fer el registre de jornada? Quines sancions s’apliquen en cas d’incompliment?

Obligatori registre de la jornada laboral

Des del passat 12 de març de 2019, va entrar en vigor el RDL 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Aquesta, en el seu Capítol III, modifica la Llei de l’Estatut dels Treballadors, concretament l’article 34, afegint l’apartat novè d’aquest. Aquest fet suposa diversos aspectes, que detallem a continuació:

Què s’ha de fer?

És obligatori registrar cada dia les hores d’entrada i sortida, matí i tarda o del torn que faci el treballador, sent aquest últim el que signi diàriament aquest fet.

Qui ho ha de fer?

Totes les empreses i autònoms que tinguin treballadors contractats, sigui a jornada completa o amb jornades parcials, independentment que aquests tinguin mobilitat geogràfica, estiguin en un pla de teletreball o tinguin flexibilitat horària.

Com s’ha de fer?

Aquest fet no queda legislat explícitament, i per tant es podrà fer de diverses maneres, entre les quals s’inclou el mètode manual mitjançant una plantilla de registre de jornada diari que es vagi complimentant a mà, o bé la utilització d’un software de registre horari mitjançant empremtes dactilars, targetes de contacte o altres solucions informàtiques.

A partir de quan s’ha de fer?

Des del passat 12 de març de 2019 la normativa va entrar en vigor, amb un període d’adaptació per a les empreses de 2 mesos, i per tant, serà obligatori a partir del pròxim 12 de maig de 2019.

Quant de temps s’ha de guardar aquests registres?

L’empresari té l’obligació de conservar els registres de la jornada laboral durant 4 anys. Durant aquest període, els registres han d’estar a disposició de treballadors, sindicats, inspecció laboral i Seguretat Social.

Quines sancions suposen el no compliment d’aquesta normativa?

El no tenir un control horari suposarà una sanció greu per a l’empresa, que es tradueix en multes d’entre 626€ i 6.250€.

Tot i això, per a qualsevol consulta més detallada, estem a la teva disposició per ampliar aquesta informació o per qualsevol dubte que puguis tenir.