A partir de l’1 de gener de 2016, les SCP hauran de presentar Impost de Societats i els seus socis-treballadors hauran de percebre un sou mitjançant un full de salari. Com si fossin SA o SL, les Societats Civils Particulars també tindran l’obligació de portar la comptabilitat completa (fitxes de proveïdors i clients, extractes bancaris i de caixa,…) sota l’amenaça de dures sancions si no compleixen amb la nova normativa.

Les úniques SCP que no estaran obligades per llei a canviar la seva forma de tributar són les que es dediquen a activitats agrícoles i ramaderes, o les societats de professionals, és a dir aquelles professions que requereixen titulació universitària i col·legiar-se obligatòriament per poder-hi exercir (metges, advocats o arquitectes, entre altres).

També queden excloses de la nova llei les Comunitats de Béns (CB) sense objecte mercantil que es dediquin exclusivament a l’explotació d’un patrimoni, com per exemple l’arrendament d’un immoble sense personal assalariat. Fins fa poc s’havia especulat amb la possibilitat que les SCP que es convertissin a Comunitats de Béns quedarien fora d’aquest canvi. Però aquesta idea ha quedat totalment desterrada per una recent nota de l’Agència Tributària en la que avisa que revisarà les noves creacions de CB, i si aquestes tenen objecte mercantil, les tractarà com a SCP encara que estiguin constituïdes com a Comunitats de Béns.

En canvi, tot i que en un primer moment s’havia especulat amb la possibilitat que altres activitats professionals com dissenyadors, agents comercials o traductors quedessin exclosos de la normativa, finalment no ha estat així i hauran de presentar l’Impost de Societats.

Impost de Societats

Extinció de la SCP
Fins ara, quan dues persones o més es volien agrupar per exercir una activitat, la majoria optava per constituir una SCP enlloc d’una SL. D’aquesta manera es podien estalviar els costos més elevats de creació (notari, registre,…) i gestió comptable que requereix la societat limitada.

Davant del canvi normatiu que a partir de l’1 de gener de 2016 pràcticament equipara les mateixes obligacions comptables a una i altra societat, la pregunta és obvia: què em surt més a compte? Convertir-me en SL? Mantenir-me com a SCP i continuar com a autònom individual?

Gestingral es posarà en contacte en les properes setmanes amb tots els clients que es trobin en aquesta situació per assessorar-los personalment sobre quina és la millor opció en cada cas concret. El despatx també habilitarà diversos professionals per poder atendre totes aquelles persones, que tot i no ser clients de l’empresa, vulguin preguntar sobre la seva situació.

En qualsevol cas, si la decisió final passar per no mantenir-se com a SCP, la mateixa llei preveu un règim transitori per a liquidar-la, de tal manera que no es generarien impostos derivats d’aquesta liquidació, i permetria tributar al 2016, fins què es liquidi, de la mateixa manera què al 2015. Si s’opta per aquesta via i es vol continuar l’activitat amb una altra forma jurídica caldrà fer els canvis pertinents en totes les relacions jurídiques com contractes d’arrendament, permisos d’activitat municipal, contractes de treball,…tenint clar que no les altres parts no tenen l’obligació d’acceptar aquest canvi de forma jurídica.

Abans de prendre qualsevol decisió, des de Gestingral sempre recomanem que es visiti un professional. Més val prevenir que curar.