No, en cas d’estar de baixa laboral en el moment d’iniciar les vacances, aquestes no es començaran per gaudir-les més endavant.
En cas d’estar de vacances en el moment de la baixa mèdica, tampoc es perd el dret a fer les vacances.

Per tant, es poden recuperar tots els dies de vacances que coincideixen amb un episodi de baixa o incapacitat.