Els propietaris no poden demanar més fiança de la legalment obligatòria per tenir animals.

Segons l’article 36 de la Llei d’Arrendaments Urban, la fiança, en els casos d’habitatge habitual, pot ser com a màxim l’import d’un mes de la renta de lloguer pactada. Permetent la legislació que el propietari sol·liciti dos mesos extres de la renta en concepte de quantitat assimilada a la fiança.

La fiança és una garantia legal i obligatòria que la Llei d’Arrendaments Urban reconeix als propietaris i té la finalitat de cobrir possibles impagaments o desperfectes que l’arrendatari pugui generar en l’habitatge llogat. Tenint el propietari l’obligació de dipositar la fiança en un organisme oficial que varia segons cada Comunitat Autònoma, en el cas de Catalunya, la fiança s’ha de dipositar davant l’Institut Català del Sòl.