Existeix un extens vano de possibilitats per compatibilitzar la jubilació i la feina per conta pròpia, variarà la pensió a percebre segons el cas.

Recomanem acudir a un assessor laboral per escollir la millor opció.

Podré jubilar-me i continuar treballant per compte propi i cobrar el 100% de la prestació de jubilació?

Sí, en els següents casos:

  • Accedint a la jubilació activa amb un treballador contractat.
  • Aquelles persones jubilades que tinguin una activitat per compte pròpia donada d’alta a hisenda, sempre que els seus ingressos anuals no superin el Salari Mínim Interprofessional.