Vius de lloguer? El 2015 vas tenir ingressos de dues fonts diferents? En total vas obtenir més de 12.000 euros? Si la resposta en alguna de les preguntes és sí, et recomanem que vinguis a fer la declaració de la Renda a Gestingral, l’assessoria de referència de Vilanova, i en general, de tota la comarca del Garraf.

La declaració d’aquest any presenta canvis importants respecte la de l’any anterior. Un dels més destacats és si vius de lloguer. Sabies que a partir de l’1 de gener de 2015 ja no tens dret a cap deducció per nou arrendament? Però si el teu contracte es anterior, si que potser t’ho podries deduir. Tot i això, si que et pots beneficiar encara de les deduccions que hi ha a Catalunya per alguns lloguers. Sembla que ens ho compliquen una mica més i cal estar alerta.

També hi ha novetats substancials en el cas de famílies nombroses o amb familiars amb discapacitats a càrrec. A partir d’aquesta campanya de la Renda, les unitats familiars que presentin aquestes característiques tenen dret a importants deduccions en la declaració que van variant segons la xifra de fills que es té. Vigila no perdis aquestes deduccions.

Des de Gestingral us recordem que els esborranys que elabora Hisenda poden contenir errors o no posar aquestes noves deduccions. I no ens referim als errors que genera la pàgina web d’hisenda quan es bloqueja cada any a principi de la campanya. Ens referim a descuits que afecten –i molt- directament a la butxaca del contribuent.

Parlem de deduccions no comptabilitzades (per exemple, la deducció per família nombrosa o els ajuts en lloguer que s’ofereixen des de Catalunya, o a la deducció per viduïtat) que fan que una Renda que hauria de ser negativa -et tornen diners- et surti com a positiva. Ja fa 27 anys que fem declaracions de la Renda. I us podem assegurar, que si un any no us quadra l’esborrany, és probable que hi hagi algun error per part d’hisenda.

Experts també en herències
L’Amadeu Pujol, administrador de Gestingral i president de la delegació al Garraf de la Cambra de Comerç, és la persona que atén els clients que venen per primer cop al despatx. Si ell no hi és disponible, l’atenció personalitzada la realitza algun dels nostres experts en la declaració de la Renda: Xavier Ribas o Patrícia Méndez.

El mateix procediment apliquem a la resta de serveis que ofereix el despatx. Un dels destacats, i en el que Gestingral també és referent al Garraf, són les herències. La mort d’algun ésser estimat és un moment molt delicat per a les persones afectades. Per això sempre intentem, per respecte i empatia, orientar a la família a fer els passos que en cada cas siguin els més adequats. Però amb un objectiu molt clar: planificar el futur i que la persona que sol·licita la nostra ajuda no hagi de pagar més del compte per la mort d’un familiar.

A Gestingral busquem solucions per tot el que pugui necessitar qualsevol persona del Garraf i el Penedès en qualsevol moment. Ara, per exemple, estem tramitant el certificat d’antecedents penals pels que treballen amb menors. També estem assessorant a les SCP a sortir de l’embolic que els hi suposa els canvis en la seva tributació. I des de fa uns mesos també ens hem associat amb Zenit Abogados (Barcelona) perquè qualsevol particular o empresa que ho necessiti tingui una cobertura legal.

Si no ens coneixes, vine un dia i demana una consulta gratuïta. Descobriràs que Gestingral és molt més que una gestoria. Heu vist mai una assessoria que t’ajudi a vendre més? Que ofereixi a les empreses serveis de creació de webs i xarxes socials? Coneixeu alguna gestoria amb un programa propi de ràdio que ofereix als clients per donar-se a conèixer? Veniu i comproveu. Només junts arribarem més lluny.

Vives de alquiler? El 2015 tuviste ingresos de más 12.000 euros? Si la respuesta en alguna de las preguntas es sí, te recomendamos que vengas a hacer la declaración de la Renta a Gestingral, la asesoría de referencia de Vilanova, y en general, de toda la comarca del Garraf.

La declaración de este año presenta cambios importantes respecto la del año anterior. Uno de los más destacados és sobre el alquiler. ¿Sabías que, a partir del 1 de enero de 2015, ya no tienes derecho a ninguna deducción por nuevo arrendamiento? ¿Pero que si tu contrato es anterior, si que te lo podrías deducir gracias a las deducciones que hay en Catalunya para algunos alquileres?

También hay novedades sustanciales en el caso de familias numerosas o con familiares con discapacidad a cargo. A partir de este campaña de la Renta, las unidades familiares con estas características tienen derecho a importantes deducciones que van variando según la cifra de hijos.

Desde Gestingral os recordamos que los borradores pueden contener errores. Y no nos referimos a los errores que genera la web de Hacienda cuando se bloquea cada año a principio de la campaña. Nos referimos a olvidos que afectan -y mucho- directamente a los bolsillos del contribuente.

Hablamos de deducciones no contabilizadas (por ejemplo, la deducción de familia numerosa, las ayudas en alquiler que ofrece Catalunya o la deducción por viudedad) que provocan que una renta que debería ser negativa -te devuelven dinero- te salga como positiva. Ya hace 27 años que hacemos declaraciones. Y os podemos asegurar, que si un año no cuadra el borrador, es probable que haya algún error por parte de Hacienda.

Expertos també en herències
Amadeu Pujol, administrador de Gestingral y presidente de la delegación en el Garraf de la Cambra de Comercio de Barcelona, es la persona que atiende a los clientes que vienen por primera vez al despacho. Si él no está disponible, la atención personalizada la realiza alguno de nuestros expertos en la declaración de la Renta: Xavier Ribas o Patricia Méndez.

El mismo procedimiento aplicamos en el resto de servicios del despacho. Uno de los más destacados, y en el que Gestingral también es referente en el Garraf, son las herencias. La muerte de alguien querido es un momento muy delicado para las personas afectadas. Por eso siempre intentamos, por respeto y empatía, orientar a la familia a dar los pasos adecuados en cada caso. Pero con un objetivo claro: planificar el futuro y que la persona que solicita nuestra ayuda no haya que pagar más de la cuenta por la muerte de un familiar.

En Gestingral buscamos soluciones para todo el que pueda necesitar cualquier persona del Garraf y el Penedès en cualquier momento. Ahora, por ejemplo, estamos tramitando el certificado de antecedentes penales para los profesionales que trabajan con menores. También estamos asesorando a las SCP sobre la mejor opción de tributación. Y desde hace unos meses, también nos hemos asociado con Zenit Abogados (Barcelona) para que cualquier particular o empresa que lo necesite tenga cobertura legal.

Si no nos conoces, ven un día y solicita una consulta gratuíta. Descubrirás que Gestingral es mucho más que una gestoría. ¿Habéis visto alguna vez una asesoría que te ayude a vender más? ¿Que ofrezca a las empresas servicios de creación de webs y redes sociales ? ¿Conocéis alguna gestoría que tenga su propio programa de radio? Venid y comprobarlo. Juntos llegaremos más lejos.