Com aplico l’IVA a clients del Regne Unit? Importacions? Seguiran tenint el mateix CIF?

La Unió Europea i el Regne Unit han arribat a un acord en temes de matèria fiscal per resoldre situacions que es puguin donar degudes al Brexit. Aquest acord ha entrat en vigor l’1 de gener del 2021.

S’ha d’aplicar IVA en les vendes als meus clients de Regne Unit?

No, tant si són particulars com si són autònoms o empreses situades a la Gran Bretanya. Des de l’1 de gener de 2021 les vendes, tant de serveis com de productes, al Regne Unit es consideraran exportacions o operacions assimilades a les exportacions (com per exemple, als Estats Units), per la qual cosa no s’aplicarà IVA.

Conseq¨`üències Fiscals del Brexit

En els casos d’exportacions de productes, s’aplicarà IVA exempt; i en els casos de prestació de serveis, el servei es trobarà localitzat a Gran Bretanya (excepte que l’ús efectiu dels serveis sigui territori peninsular).

Els béns comprats al Regne Unit,  portaran IVA amb el Brexit?

No, però caldrà que passin per la Duana, tal i com ja es realitza amb productes provinents d’altres països de fora de la UE, on se li aplicarà l’IVA de la importació. En el cas de prestacions de serveis d’empreses del Regne Unit a empreses d’aquí, també caldrà fer la operació assimilada a la importació, ja que es localitzarà en territori espanyol.

S’ha d’incloure el Regne Unit en el model 349?

No, no s’hi inclou cap país de fora de la Unió Europea, perquè deixa de ser un operador intracomunitari.

Si una compra o venda s’ha efectuat abans de l’1 de gener del 2021, però el producte ha arribat al gener, s’aplica aquest nou acord Brexit?

S’ha de presentar a la Duana, però no tributarà com a importació, sinó com a adquisició intracomunitària encara, havent d’incloure-la en el model 349.

Quines dades s’han de demanar al client britànic?

El CIF intracomunitari que tenia deixarà de ser vàlid, i per tant, caldrà demanar-li les noves dades de l’empresa per a poder emetre correctament la factura.