A partir d’avui, divendres 31 de gener de 2020, el Regne Unit deixarà de formar part de la Unió Europea. Quines conseqüències té això? Si realitzo compres al Regne Unit què passarà a partir d’ara? I si tinc clients del Regne Unit? Podràs trobar totes les respostes en aquesta publicació.

Brexit 2020

Quan s’efectuarà el BREXIT?

Com és sabut, avui divendres 31 de gener de 2020, a les 23:59 de la nit, el Regne Unit deixarà de formar part de la Unió Europea (a les 23:59 h hora anglesa).

I quines conseqüències té el BREXIT?

La sortida del Regne Unit té una sèrie de conseqüències jurídiques referents a la seva participació en les institucions a la UE i en les estructures d’aquesta. Tot i que de moment no hi ha acord definitiu, el que sí que s’ha signat és un “Acord de retirada”.

Què conté aquest “Acord de retirada”?

Aquest acord provocarà que amb relació al mercat interior, unió duanera i polítiques comunitàries el Regne Unit serà tractat com si fos un Estat membre de la Unió Europea. Per tant, a efectes de relacions comercials i laborals entre una empresa de la UE i una empresa del Regne Unit no hi haurà cap mena de variació entre el gener i el febrer de 2020.

I fins quan serà així?

Segons l’acord signat, es prorroguen i s’aplicaran els acords actuals com si fos un estat membre fins, com a mínim, el 31 de desembre de 2020. Tot i així, ja s’ha previst que aquest període es pugui allargar una sola vegada, incrementant el període en 1 o 2 anys més (cosa que s’hauria de saber abans de l’1 de juliol de 2020).

I després, què?

De moment és una incògnita, ja que dependrà dels acords que signin els representants de la Unió Europea i els del Regne Unit. Tot i així, tant el Ministeri de Treball i Seguretat Social, com l’Agència Tributària ha facilitat informació de com s’hauran de realitzar les relacions comercials a partir de l’1 de gener de 2021: