(ATENCIÓ: El director tècnic de Gestingral, Xavier Ribas, amplia informació sobre el tema. Clica aqui)

Des de l’1 de gener de 2017 es redueixen dràsticament els supòsits en els que les empreses poden demanar ajornaments d’impostos i/o retencions. Amb aquesta mesura, prevista en l’última reforma tributària del govern espanyol, l’Estat busca tenir més liquiditat a curt termini.

Un d’aquests supòsits que ha quedat suprimit (ALERTA!) i que afecta a part dels empresaris i les empreses que formen la nostra comarca és que ja no es podran ajornar els impostos repercutits, és a dir, que ja no es podrà aplaçar el total a pagar de la liquidació d’IVA. Alhora, la gran majoria de pagaments a compte tampoc es podran ajornar, ni tampoc el pagament a compte de l’Impost de Societats.

En resum, i per a simplificar la qüestió, només es podran ajornar: l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF, model 100) –o bé fraccionar, com també es permet fer des de fa anys-, el pagament fraccionat trimestral dels autònoms persones físiques (models 130 i 131) i l’Impost de Societats (model 200).

La mesura no té caràcter retroactiu i, per tant, no afecta els ajornaments o fraccionaments realitzats abans de l’1 de gener. Sí que afecta, en canvi, tots els abonaments a fer a partir d’aquesta data, com per exemple el quart trimestre d’IVA, que s’han de tramitar durant el mes de gener.

Des de Gestingral us recomanem que us acosteu el més aviat possible a la vostra assessoria perquè us expliquin com us afecta aquesta nova norma tributària.