Saps que és un pla de pensions? I per a què serveix? Estalvi per a la jubilació o estalvi fiscal? I hi ha altres productes per a estalviar? I si vull invertir diners, quines possibilitats tinc?
Les respostes a totes aquestes preguntes en la següent publicació.

Plans de pensions

Què és i quins avantatges té un pla de pensions?

Un pla de pensions és un producte pensat per poder desgravar en la declaració de Renda i que, alhora, serveix per tenir un complement a la pensió en el moment de jubilar-se.

El funcionament d’aquest producte d’estalvi i inversió és el següent:

 • L’any en el qual es realitza l’aportació de diners al pla de pensions, es redueix aquest mateix import de la declaració de la renda, fent que la tributació baixi (ja que tot i haver cobrat i retingut sobre la quantitat que s’ha cobrat en rendiments del treball o de benefici de l’activitat econòmica, la tributació es realitza sobre aquest mateix import menys l’aportació al pla de pensions).
 • Per tant, i tenint en compte que la tributació de la renda és progressiva, l’estalvi fiscal en el moment de l’aportació del pla de pensions pot arribar a ser del 48% a Catalunya.
 • Aquest import estalviat en el pla de pensions tributarà quan sigui rescatat, ja sigui cobrant-ho en forma de rendes complementàries a la jubilació de qui ha fet les aportacions (o en forma de capital -tot d’una vegada-) o bé en els seus hereus amb els mateixos dos sistemes anteriors (aquest producte no tributa en impost de successions).
 • A l’hora de rescatar el pla de pensions és el moment més important: una mala planificació pot fer que es paguin més impostos que els estalviats en el moment de l’aportació.
 • D’aquesta manera, l’objectiu és estalviar tributació en el moment de les aportacions, on el tipus impositiu progressiu de la renda és més elevat per a la persona, i rescatar aquestes aportacions en el moment que el tipus de tributació sigui més baix (habitualment per un descens dels ingressos en el moment de la jubilació).

A Gestingral només treballem amb plans de pensions assegurats (PPA), on el capital a rescatar mai pot ser inferior a les aportacions realitzades. Per tant, la seguretat en la inversió està garantida encara que el rendiment d’interessos sigui baix (ja que el benefici en la inversió no prové dels interessos, sinó del propi estalvi fiscal).

Des de Gestingral fem estudis personalitzats per cada persona i situació, analitzant l’impacte fiscal en la declaració de renda en cas de fer una aportació, i valorem si aquest és el producte adequat o bé cal enfocar-ho cap a algun altre tipus de producte d’estalvi o d’inversió. Tot això tenint en compte la situació actual del client i preveient la situació futura, amb l’objectiu de rendibilitzar al màxim el benefici que es pot obtenir.
En quins casos es pot rescatar el pla de pensions?

 • En cas de jubilació.
 • En cas d’invalidesa.
 • En cas de mort (pel beneficiari).
 • En cas d’estar apuntat a l’atur i no percebre prestació d’atur.
 • Les aportacions que tenen 10 anys d’antiguitat.

Altres productes destinats a l’estalvi

A banda del pla de pensions també hi ha altres opcions si l’objectiu no és la desgravació fiscal i en canvi sí que ho és l’estalvi futur (i la rendibilitat d’aquests diners).

A Gestingral treballem amb:

 • Plans d’estalvi amb el capital assegurat i amb rendibilitat baixa (per a aquells que no volen risc en el seu estalvi futur).
 • Fons d’inversió, per a aquells que volen rendibilitzar els seus estalvis.

Concretament els fons d’inversió tenen els següents condicionants:

 • Amb més o menys risc, depenent del client i de la seva situació actual i futura. Amb més risc, es pot buscar una major rendibilitat; i en canvi, amb menor risc es garanteix una posició més conservadora i per tant una rendibilitat menor.
 • L’objectiu és rendibilitzar els diners, que en cas d’estar en un compte corrent de qualsevol banc no garantiria cap rendiment (i inclús portaria associades comissions).
 • Dues opcions diferents per fer les aportacions:
  • En forma de capital: segons la situació personal de cada client es cerca el perfil de risc/rendibilitat més adequat.
  • Amb aportacions periòdiques: el fet de repartir en el temps les aportacions disminueix el risc, i s’obté un estalvi de cara a un complement de la jubilació.
 • En cas de rescat, la disponibilitat és gairebé immediata, i en 6 dies hàbils el capital queda disponible, amb la possibilitat de rescats parcials o totals sense cap mena de penalització.

Des de Gestingral fem estudis personalitzats per a poder assessorar quina de les opcions o productes és el més adequat per a cada cas, d’acord amb les necessitats actuals i futures.