En quins casos és obligatori i en quins no?

Ús de la mascareta a Vilanova i la Geltrú.

Avui ha sortit publicada la RESOLUCIÓ SLT/1648/2020 per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a persones de 6 anys en endavant.

 Concretament obliga a l’ús de la mascareta a (amb independència de la distància física interpersonal):

  • La via pública.
  • Als espais a l’aire lliure.
  • Qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic.
  • Transport públic.

 Per altre banda es marquen una sèrie d’excepcions:

  • Per motius de malaltia o dificultat respiratòria.
  • Per motius d’exercici físic a l’aire lliure.
  • Per causa de força major.
  • Per quan la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la mascareta resulti incompatible.