Beneficiaris: comerç local, persones autònomes i petites empreses

Àmbit: Sant Pere de Ribes

Els Ajuts Empresa 2022 que convoca l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes comprenen les següents línies:

 • LÍNIA COVID: Ajuts extraordinaris a autònoms/es i empreses de Sant Pere de Ribes, amb menys de 400 m2 i amb menys de 10 treballadors/res, per pal·liar els efectes de la crisi derivada de la COVID-19, en concret, per a activitats econòmiques donades d’alta abans de l’1 d’octubre del 2019 i que acreditin una reducció de la seva facturació d’un 25% o més, comparant el volum de facturació del 4t trimestre del 2021 amb el mateix període de l’any 2019.
 • LÍNIA EMPRÈN: Ajuts a autònoms i empreses de nova creació de Sant Pere de Ribes, amb menys de 400 m2  i amb menys de 10 treballadors/res, amb inici d’activitat entre l’1 de gener de 2020 i el 28 de febrer de 2022.
 • LÍNIA EMPRÈN PLUS: Ajuts a autònoms i empreses de nova creació de Sant Pere de Ribes, amb menys de 400 m2  i amb menys de 10 treballadors/res, amb inici d’activitat entre l’1 de gener de 2020 i el 28 de febrer de 2022 i que hagin contractat almenys a una persona de l’atur amb les següents condicions:
  1. Amb data d’alta del contracte entre l’1 de juny de 2021 i el 28 de febrer de 2022.
  2. Amb durada del contracte de mínim d’un any.
 • LÍNIA EMPRESA:Ajuts a autònoms i empreses de Sant Pere de Ribes que hagin tingut despeses per la millora i innovació, amb menys de 400 m2  i amb menys de 10 treballadors/res, per a empreses donades d’alta abans de l’1 de gener de 2020.
 • LÍNIA EMPRESA PLUS: Ajuts a autònoms i empreses de Sant Pere de Ribes que hagin tingut despeses per la millora i innovació, amb menys de 400 m2  i amb menys de 10 treballadors/res, per a empreses donades d’alta abans de l’1 de gener de 2020 i que hagin contractat almenys a una persona de l’atur amb les següents condicions:
  1. Amb data d’alta del contracte entre l’1 de juny de 2021 i el 28 de febrer de 2022.
  2. Amb durada del contracte de mínim d’un any.

Import Subvenció: entre 1.000 i 2.500€ depenent de la línia.

Convocatòria: fins al 2 de juliol de 2022 (o esgotar pressupost).