Sí. L’Agència Tributària considera que les pensions són rendiments del treball, igual que els sous i salaris,  per tant tributen.

Excepte en els següents casos:

  • Pensions derivades de medalles i condecoracions atorgades per actes de terrorisme.
  • Pensions de les persones lesionades o mutilades a conseqüència de la Guerra Civil.
  • Pensions per incapacitat permanent concebuda per la Seguretat Social o un organisme equivalent.
  • Pensions per inutilitat o incapacitat permanent del Règim de Classes Passives* en els casos en els quals la malaltia o lesió inhabiliti per complet en qualsevol professió.

*Classes Passives de l’estat:

  • Funcionaris de carrera i en pràctiques de l’estat i les comunitats autònomes.
  • Militars, Cavallers, alumnes i aspirants de les escoles i acadèmies militars.
  • Expresidents, vicepresidents i ministres del Govern de la Nació i altres càrrecs.