En cas que un treballador necessiti fer una pausa en el seu treball, ja sigui per cuidar d’un familiar, per realitzar un projecte personal o simplement per descansar, haurà de sol·licitar una excedència laboral. Això és una mena de permís temporal en el qual deixes de treballar però mantens el teu vincle amb l’empresa.

El propòsit de l’excedència laboral és donar la possibilitat al treballador d’absentar-se per un temps determinat sense perdre el seu lloc de treball. Durant aquest període, el treballador no rebrà un salari, però conservarà certs drets laborals, com l’antiguitat i la possibilitat de reincorporar-se al seu lloc una vegada finalitzada l’excedència.

Per a sol·licitar una excedència laboral, generalment cal complir els següents requisits:

  • Tenir una antiguitat mínima en l’empresa, que sol ser d’un any.
  • Presentar una sol·licitud formal amb una justificació vàlida.

En el cas de les excedències per a la cura de fills, menors acollits o altres familiars fins al segon grau, el treballador/a, durant el primer any , te dret a  la reserva del seu  lloc de treball, i la resta de temps , a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent. Per a la resta d’excedències voluntàries,  la reserva del lloc de treball es un dret preferent a una vacant igual o similar categoria.

L’inici i la finalització de l’excedència laboral s’han de comunicar a la empresa , amb un periode de preavís , segons s’indiqui en el Conveni Col·lectiu d’aplicació i si aquest no ho determina, preferentment  en un termini de 15 dies.