Totes les empreses estàn obligades a presentar els Compte Anuals. Des del 24 d’abril de 2023 la falta de presentació dels Comptes Anuals en el Registre Mercantil té diverses conseqüències. La més destacada és la revocació del NIF per l’incompliment de presentar els comptes anuals durant 4 exercicis consecutius.

La revocació del NIF vol dir el bloqueig total de la societat, que té, per exemple, les següents conseqüències:

  • Privació d’efectuar operacions bancàries.
  • Impossibilitat d’atorgar escriptures o altra documentació davant d’un notari.
  • Impossibilitat d’obtenir certificats tributaris.
  • Incapacitat d’inscriure béns o drets en qualsevol registre públic.

A més, aquesta revocació podria anar acompanyada de sancions per la pròpia no presentació.

En cas d’aquesta revocació del NIF, el procés per restaurar-lo és possible, però llarg i tediós, per això recomanem no arribar a aquesta situació i presentar al dia els comptes anuals en el Registre Mercantil.