El passat dimecres 29 de setembre es va publicar el Reial Decret Llei que prorroga els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació fins el 28 de febrer de 2022.

El primer punt que cal destacar, i que repercuteix a tots els treballadors afectats per un d’aquests ERTOs, és el fet que podran continuar accedint a l’atur sense tenir el mínim cotitzat ni consumir prestació d’atur durant aquest temps. Aquest “comptador a zero” s’amplia fins el proper 31 de desembre de 2022. Alhora, cal tenir en compte que la quantia de la prestació es manté com fins a la data, essent aquesta del 70% de la base reguladora.

L’altre fet important que cal tenir en compte és la clàusula que obliga a l’empresa o autònom amb treballadors a mantenir el treball sense possibilitat de reduir la plantilla, amb les mateixes condicions que ja s’aplicava des de fa un any:

 • Limitació en les subcontractacions
 • Limitació de realització d’hores extra
 • Limitació del repartiment de dividends

Per a la pròrroga dels ERTO, cal diferenciar dos períodes:

 • Una pròrroga automàtica en les mateixes condicions que les actuals fins el 31 d’octubre de 2021, en comptes del 30 de setembre que estava previst, i s’aplica sense haver de realitzar cap tràmit complementari.
 • Una nova sol·licitud de pròrroga pel període a partir de l’1 de novembre i fins el 28 de febrer:
  • Per aquesta nova sol·licitud caldrà presentar tota la documentació, inclosa la memòria i una relació d’hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021, com si d’un nou ERTO es tractés.
  • Aquesta nova sol·licitud haurà de ser presentada abans del 15 d’octubre.
  • Haurà de ser resolta per l’autoritat laboral tal i com ja havia passat en els primers ERTOs relacionats amb el Covid que es van presentar els mesos d’abril de 2020. El període de la resolució és de 10 dies hàbils.
  • Les exoneracions de les quotes de cotitzacions de la Seguretat Social previstes en aquests casos són les següents:
   • Per a empreses de 10 treballadors o més (a data 29 de febrer de 2020) les exoneracions seran del 40% si no fa formació i del 80% en cas que realitzin formacions als treballadors afectats.
   • Per a empreses de menys de 10 treballadors (a data 29 de febrer de 2020) les exoneracions seran del 50% si no fa formació i del 80% en cas que realitzin formacions als treballadors afectats.
  • Caldrà també tornar a fer una sol·licitud col·lectiva per a tots els treballadors per a que puguin rebre les prestacions d’atur, i s’haurà de fer entre l’1 i el 15 de novembre.

Per últim, cal esmentar que també es prorroga l’ERTO per impediment, és a dir, aquell que aplica quan es prohibeix desenvolupar l’activitat per motius sanitaris (restriccions governamentals), i que en aquests casos les exoneracions són del 100%.

Veure el BOE