• La renda és una regularització fiscal sobre l’IRPF retingut al llarg de l’exercici. 
  • Quan surt a tornar significa que durant l’any anterior hi ha hagut un excés de retencions i, per tant, l’Estat ha de retornar l’excés de diners al contribuent respecte el que hauria d’haver tributat segons els seus rendiments i segons la seva situació personal i familiar. 
  • En cas contrari, quan la renda surti a pagar, voldrà dir que l’Estat haurà retingut menys diners dels que ens corresponien al llarg de l’exercici. 
  • Els motius per a que les retencions siguin diferents al que s’hauria d’haver tributat són múltiples: varies feines que només han retingut segons els seus imports o han retingut un 0%, tenir un immoble habitatge llogat al qual no se li aplica retenció, possibles deduccions, etc.