Ahir es van fer públiques tres noves ajudes per a pal·liar els efectes de la crisi generada per la Covid-19:

Import: 2.000€

Requisits:

 1. Estar en situació d’alta al RETA o mutualitat alternativa abans de l’1 de gener de 2021.
 2. Mantenir l’alta de forma ininterrompuda fins, com a mínim, el 28 de febrer de 2021.
 3. La base imposable de la Renda de l’exercici 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000 €.
 4. El rendiment net de l’activitat de tot l’any 2020 no ha de superar l’import de 17.500 €.
 5. Que la unitat productiva sigui de màxim 6 persones (1 autònom + 5 treballadors, 2 autònoms + 4 treballadors, etc.)

Termini: a partir del 19 de febrer de 2021

Pots trobar la publicació oficial de l’ajuda aquí.

Tens dubtes sobre l’ajuda? Consulta’ns!

Omple aquest formulari, i ens encarregarem de sol·licitar-ho!

Import: 2.000€ per treballador, fins un màxim de 30.000€

Requisits:

 1. Ser una empresa o un autònom amb menys de 50 treballadors
 2. Tenir una facturació durant el 2020 de menys de 10 milions d’€
 3. Tenir treballadors en ERTO en data 31 de gener de 2021
 4. Comprometre’s a mantenir el nombre total de treballadors que es tingués a data 31/12/2020 (estiguin o no en ERTO) al cap de 365 dies (en data 31/12/2021), sigui quina sigui la seva jornada de treball
 5. Que la facturació de 2020 sigui inferior a la del 2019 (com més % de reducció suposi, més opcions hi haurà d’accedir a l’ajuda)

Termini: A partir del 15 de febrer de 2021

Pots trobar la publicació oficial de l’ajuda aquí.

Tens dubtes sobre l’ajuda? Consulta’ns!

Omple aquest formulari, i ens encarregarem de sol·licitar-ho!

Import: mínim de 600€

Requisits:

 1. Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
 2. Que es trobessin incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu (ERTO), almenys un dia en el període comprés entre l’1 de desembre de 2020 i el 31 de desembre de 2020.
 3. Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària de mesures socials en defensa de l’ocupació, , almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de desembre de 2020, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.
 4. Complir els requisits per ser beneficiari de subvencions.

Termini: A partir del 15 de febrer del 2021

Pots trobar la publicació oficial de l’ajuda aquí.

Tens dubtes sobre l’ajuda? Consulta’ns!

Omple aquest formulari, i ens encarregarem de sol·licitar-ho!