El passat dia 2 d’agost va entrar en vigor el nou decret llei d’estalvi energètic decretat per l’estat espanyol, que afecta l’administració publica i edificis i locals de l’àmbit del sector terciari, consisteix en:

 • Canvi en la limitació de la temperatura i humitat:
  • Quan es tracti d’aire refrigerant, la temperatura màxima serà de 27° (fins ara era 26º).
  • Quan es tracti de calefacció, la temperatura màxima serà de 19° (fins ara era 21º).
  • La humitat relativa ha d’estar entre el 30% i el 70%.

Aquestes limitacions variaran en els casos necessaris per complir la normativa de seguretat i salut laboral, que és la següent:

  • Els espais on els treballadors realitzen feines sedentàries, la temperatura de l’espai haurà d’estar entre 17º i 27º.
  • Els espais on els treballadors estan en moviment, la temperatura de l’espai haurà d’estar entre 14º i 25º.
  • Cal tenir en compte que cada conveni col·lectiu pot modificar les condicions ambientals de treball.
 • Obligació de tenir sistemes de tancaments de portes (automàtics o manuals), en aquells espais que estiguin climatitzats.
 • Obligació de tenir cartells o pantalles de forma visible que informin de la temperatura en cada moment.
 • La llum dels aparadors haurà de romandre apagada a partir de les 22:00h, a excepció que es tracti d’enllumenat de vigilància o seguretat o bé que es tracti d’enllumenat festiu o nadalenc.